Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ännu fler söker journalistutbildningen i Göteborg - som ger jobb

Antalet sökande till universitet och högskolor har ökat markant, så också på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Här är ökningen större än genomsnittet både på Göteborgs universitet och för hela landet. Och en ny undersökning visar dessutom att JMG:s före detta journaliststudenter fortsatt får jobb inom branschen.

Bland JMG:s utbildningar är det kursen i medieproduktion som ökar allra mest, med ett drygt 40-procentigt högre söktryck jämfört med förra året. Kursen, som ges för tredje gången till hösten, är ett resultat av institutionens långsiktiga arbete med att vidareutveckla sina utbildningar.

Det internationella masterprogrammet i undersökande journalistik (MIJ) som ges för femte året, har också visat sig vara en bra satsning med markant fler sökande än förra året. Även det tre år långa journalistprogrammet är fortsatt populärt med en ökning på 24 procent.

I genomsnitt har söktrycket ökat med 19 procent för Göteborgs universitet och 13 procent för hela landet.

Porträtt Monica Löfgren NilssonHöstens utmaningar 

– Det höga antalet sökande till JMG är förstås mycket positivt för oss, även om vi är väl medvetna om att det är den svåra situationen med coronapandemin som är en förklaring till att många unga i större utsträckning söker till högskolor och universitet, säger JMG:s prefekt Monica Löfgren Nilsson.

Efter att i mars snabbt ha styrt om all undervisning till distans, brottas hon och institutionen nu med frågan om hur det blir med de internationella masterutbildningarna till hösten, både MIJ och det populära programmet i politisk kommunikation (PolCom).

– Ingen kan ju ännu svara på hur det blir, så vi får se, konstaterar Monica Löfgren Nilsson. Hittills har vi lyckats mycket väl med omläggningen till distansundervisning tack vare ansträngningar och förståelse hos våra fantastiska lärare och studenter. Men vår förhoppning är att kunna ta emot våra nya studenter, också de internationella, här på campus efter sommaren. Många söker sig hit delvis för att de vill uppleva Sverige på plats.

Porträtt Britt BörjessonJMG:s studenter får jobb

Coronapandemin påverkar mediebranschen där minskade annonsintäkter innebär ett hot som kan drabba arbetsmarknaden. Samtidigt som coronautbrottet i början av året, började journalistläraren Britt Börjesson sammanställa de senaste resultaten i undersökningen som JMG gjort i många år av hur det går för de före detta journaliststudenterna.  

– Resultaten är glädjande och visar att våra studenter fortsatt får jobb efter utbildningen. Av dem som slutfört minst 80 procent av programmet har sju av tio journalistjobb två respektive fem år senare, förklarar hon. Nio av tio började i branschen direkt efter utbildningen, resten har gått till andra yrken, där de flesta uppger att de ändå har nytta av sin journalistutbildning. Ytterst få är arbetslösa.

Undersökningen, som genomförs med hjälp av enkäter, har gjorts i 17 år. Frågorna handlar om vad studenterna gjort efter utbildningen, var de jobbar, vilka arbetsuppgifter de har och hur deras anställningsförhållanden ser ut. Efter den senaste undersökningen från slutet av november 2019, inkluderar undersökningen totalt 3 629 svar.

– Journalistik är på många sätt en bransch i förändring och har varit så under hela den långa tid som JMG:s undersökning omfattar, säger Britt Börjesson. Vi är mycket glada att se att våra studenter uppenbart står väl rustade och kapabla att finna sin plats i ett medielandskap på väg mot framtiden.

 

För mer information, kontakta

  • om söktryck till JMG: Monica Löfgren Nilsson, prefekt, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), lofgren-nilsson@jmg.gu.se, 031-786 1186
  • om JMG:s undersökning av före detta studenter och arbetsmarknaden: Britt Börjesson, högskoleadjunkt, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), borjesson@jmg.gu.se, 031-786 1203

Läs mer