Länkstig

Annika Lindberg med i ny antologi om asyllag

Publicerad

CERGU postdok medverkar i en ny antologi om svensk asyllag.

På Centrum för Europaforskning (CERGU) pågår mycket forskning om asylfrågor. En av våra tillträdande postdoktorer, Annika Lindberg, medverkar i en nyutgiven antologi om förändringarna i svensk asyllag sedan 2015 ”Rättsäkerheten och solidariteten – vad hände?”.  CERGU rekommenderar alla som är intresserade av att bättre förstå den svenska migrations- och asylpolitiken att läsa denna högaktuella volym som finns tillgänglig för gratis nedladdning via den här länken: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1554725/FULLTEXT02.pdf.