Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Äldre i Centrum nr 3/2017

Språkliga symtom och tidig kognitiv funktionsnedsättning
av Dimitrios Kokkinakis & Kristina Lundholm Fors

Syftet med vår studie är att ta fram ny kunskap om subtila språkliga symtom som kan föregå demensutveckling, och hur de kan kännas igen i spontan talinteraktion. Studien ingår i det utökade AgeCap-centret och är finansierad med medel från Göteborgs universitet. Vi vill utvinna och analysera olika språkparametrar från retrospektiva data (se Materialavsnittet nedan), och bidra med ny kunskap om vilka språkliga drag som kan användas för att förutsäga vilka individer som befinner sig i riskzonen för att utveckla demens.

Läs hela artikeln i Äldre i Centrum nr 3/2017