Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ålder i fokus på antikkonferens

Publicerad

Hur såg man på frågor kopplade till ålder och åldrande under antiken? Det är temat för en konferens som anordnas av nätverket ARACHNE 25-27 oktober.

ARACHNE startade 1997 som ett tvärvetenskapligt nätverk för antikforskare i Norden som arbetar med frågor kring genus. För 20 år sedan hölls ett första möte i Göteborg med ca 15 deltagare där alla var intresserade av att skapa regelbundna kontakter. År 2003 hade konferenserna vidgats utanför det nordiska området och efterhand har konferenserna vuxit till att bli internationella.

I årets konferens kommer deltagare från många olika länder, till exempel Kanada, USA, Nya Zeeland och Australien. Temat är ålder och åldrande i den grek-romerska kontexten och innehållet omfattar bland annat synen på barnens roller i samhället och familjen, övergångar från barn till vuxen, vuxna män och kvinnors liv och synen på äldre i familj och samhälle.

– Tidigare har vi haft tema som äktenskapets eller familjens betydelse så årets tema kändes som en naturlig utveckling av dessa. Det är också ett ämne som tangerar många frågor i dagens debatt, till exempel hur man inom familjen kan utöva starka på påtryckningar på sina barn inför ett giftermål eller hur ett samhälle tar hand som sina äldre invånare, säger Lena Larsson Lovén, forskare i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet och en av arrangörerna.

Hur beforskat är just ålder/åldrande i den antika kontexten?

– Det har utvecklats i olika steg ur genusforskningen. Ur olika studier av den antika familjens roller växte det fram ett intresse för att studera olika åldersgrupper närmare och detta resulterade i både konferenser och publikationer kring barn. Denna trend blev märkbar runt millennieskiftet och något senare kom även studier kring ”old age”. Att studera äldre grupper i de antika samhällena är alltså relativt nytt och hittills har mer gjorts inom det romerska fältet än det grekiska.

Vad ser du fram emot mest inför årets konferens?

– Vi har ett par av det riktigt tunga namn som keynote speakers vilket är spännande. Samtidigt kommer flera yngre forskare och doktorander som är med i sammanhanget för första gången och det ska bli intressant att höra mer om deras arbete. Dessutom är vi mycket nyfikna på hur konceptet med att diskutera ”ålder” som begrepp liksom status och livsvillkor för olika åldersgrupper vid ett och samma tillfälle kommer att fungera eftersom man tidigare i regel har haft ett snävare perspektiv med fokus på en specifik åldersgrupp.

Läs mer:

Läs mer om Arachne och årets konferens: ARACHNE - Nordiskt nätverk för kvinnohistoria och genusstudier i antiken