Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

9,5 miljoner kronor i forskningsmedel till tillämpad IT

Det blev stor utdelning av forskningsmedel till institutionen för tillämpad IT från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, samt Vetenskapsrådet.
– Jätteroligt, det är ett kvitto på att vi forskar om relevanta frågor och håller kvalitet i vårt arbete, säger Jan Ljungberg, professor och viceprefekt för forskning vid institutionen.jan ljungbergLisen Selander, docent vid avdelningen för informatik, beviljades 4 800 000 kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för det fyraåriga forskningsprojektet ”Digital scaling – exploring social impact in contemporary collective action”. Lisen Selander erhöll redan 2014 medel från samma stiftelse för sin forskning om digital aktivism.

Professor Jan Ljungberg, avdelningen för informatik, beviljades 3 750 000 kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för det fyraåriga forskningsprojektet ”The Rise of the Platform Economy”.
– Dessa två forskningsprojekt är ett uttryck för vårt fokus på digitaliseringen av samhället. Det stämmer väl överens med vår valda strategi, säger Jan Ljungberg.

Nataliya Berbyuk Lindström, universitetslektor vid avdelningen för kognition och kommunikation, beviljades 1 020 000 kronor från Vetenskapsrådet för det treåriga projektet ”Person- och familjecentrering i etiopisk cancervård: bättre kommunikation, etik, beslutsfattande och hälsa”.
– Hälsa och sjukvård är ett stort och viktigt område som vi behöver mer forskning kring på institutionen, säger Jan Ljungberg.