Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

9 miljoner till forskning om hållbarhet inom idrottsevenemang och friluftsliv

Publicerad

Att allt fler deltar i idrottsevenemang och har ett aktivt friluftsliv ger effekter på natur och miljö. Göteborgs universitet är en av sju parter i ett forskningsprogram som fått finansiering från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, för att undersöka hur aktiviteterna kan göras mer hållbara.

Forskare från Centrum för turism och Institutionen för ekonomi och samhälle kommer att arbeta i programmet som leds av Mittuniversitetet. Programmet har fått totalt 70 miljoner under fyra år varav 9 miljoner tillfaller Göteborgs universitet. Syftet med programmet är att Sverige ska bli internationellt ledande inom forskning som rör hållbart friluftsliv och idrott.

Programmet innehåller sex temaområden och forskarna vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet är involverade i tre av temaområdena: hållbarhetsaspekter när det gäller idrottsevenemang, hållbara transportlösningar samt nyttjande av mark och vatten.

Hållbarhetsaspekter när det gäller idrottsevenemang

- Inom ramen för vårt tema kommer vi att studera deltagarnas och åskådarnas konsumtionsbeteenden vid idrottsevenemang. Det kommer vi att göra tillsammans med arrangörer och syftet är att utveckla hållbara evenemangsstrategier, säger John Armbrecht som är forskare vid Centrum för turism.

 
Hållbara transportlösningar

- Inom hållbara transportlösningar ska vi studera sambandet mellan mobilitet och friluftsliv. Tillsammans med planerare från kommuner och regioner kommer vi att ta fram metoder och verktyg för att stödja planering som ska ge förutsättningar för ett mer hållbart resande till friluftslivsaktiviteter och idrottsevent, säger Anders Larsson som är forskare vid Institutionen för ekonomi och samhälle.

Nyttjande av mark och vatten

- Inom tema Nyttjande av mark och vatten, ska vi undersöka hur sport- och friluftsaktiviteter kan integreras i en hållbar mark- och vattenanvändning. Fallstudier kommer göras i fjällen, i storstadsmiljöer och i kustområden. Här i Göteborg kommer vi att samverka med planerare och förvaltare på regional och kommunal nivå, säger Marie Stenseke som är professor i kulturgeografi vid Institutionen för ekonomi och samhälle.

Forskningen i programmet ska också belysa den kunskap som finns idag inom området ur ett historiskt perspektiv och hur beslutsfattande och policys behöver förändras för att öka hållbarheten i framtiden.

Utöver John Armbrecht, Anders Larsson och Marie Stenseke ingår även andra forskare och doktorander från Centrum för turism och Institutionen för ekonomi och samhälle.

För mer information

John Armbrecht, Centrum för turism och Företagsekonomiska institutionen, 031-786 5122, john.armbrecht@handels.gu.se

Anders Larsson, Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle, 031-786 1417, anders.larsson@geography.gu.se

Marie Stenseke, Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle, 031-786 1389, Marie.Stenseke@geography.gu.se

Pressmeddelande från Mittuniversitetet om programmet