Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

8,5 miljoner kronor till forskning om äldre

Publicerad

Tre AgeCap-forskare får anslag från Forte för att undersöka 40-talisternas åldrande, brukarmedverkan i forskning om och med sköra äldre, samt genusaspekter på ett hållbart arbetsliv efter 50.

I år inkom 1093 ansökningar i Fortes årliga öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes styrelse har beslutat att bevilja 92 forskningsprojekt 318 miljoner kronor i finansiering.

Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, får 2 530 000 kronor för projektet: 40-talisterna och det nya åldrandet. Födelsekohorter födda 1901-1944 ska följas från 70- till 75 års ålder för att ta reda på hur fysisk, psykisk, kognitiv, och social funktionsförmåga förändras med stigande ålder.

Qarin Lood, universitetslektor på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, får 4 430 000 kronor i juniorforskarbidrag för att undersöka brukarmedverkan i forskning om och med sköra äldre personer. 

Stefanie König, forskare på psykologiska institutionen, får 1 600 000 kronor i postdok-bidrag för att projektet Ett hållbart arbetsliv efter 50, där hon ska undersöka genusaspekter på flexibla arbetsvillkor i relation till hälsan.

- Samhället står inför stora och svåra utmaningar. Genom att årligen stärka forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd kan ny forskning och ny kunskap komma samhället till nytta och på så sätt göra att utmaningar kan mötas på ett bättre sätt, säger Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering på Forte.

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.