Länkstig

46 miljoner kronor till GU-forskare från Forte

Publicerad

Drygt 43 miljoner tilldelas 14 olika projekt, postdok och juniorforskare vid Göteborgs universitet i Fortes årliga öppna utlysning. Forskningsrådet har dessutom fattat bidragsbeslut inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning, och här är det två GU-projekt som tillsammans får tre miljoner kronor.

I den årliga öppna utlysningen har Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) totalt beviljat forskningsmedel till 92 forskningsprojekt, juniorforskare och postdoktorer som ansökt om medel. Fortes öppna utlysning omfattar totalt 322 miljoner kronor och ska bidra till att stärka forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Rådet har också delat ut 118 miljoner kronor till forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden, och 22 ansökningar har beviljats medel inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Två av dessa projekt är vid Göteborgs universitet.

Nedan följer en redovisning av de ansökningar från Göteborgs universitet som beviljats bidrag.

Årliga öppna utlysningen 2019

Projektbidrag

Gustav Kjellsson, Institutionen för nationalekonomi och statistik
Är goda råd dyra? Kausal analys av nätläkares effekter på användandet av andra vårdtjänster
2 373 000 kronor

Leo Stockfelt, Institutionen för medicin
Luftföroreningar och ateroskleros i en svensk kohort (SCAPIS-Luft)
3 300 000 kronor

Sara Thomée, psykologiska institutionen
Phubbing i arbetslivet: En studie om mobilbeteende i sociala sammanhang på arbetsplatsen och samband med social arbetsmiljö, engagemang, teameffektivitet, säkerhetsklimat och återhämtning
4 300 000 kronor

Lisa Åkesson, Institutionen för globala studier
Att praktisera integration: Identitet och förhandlingar kring etnicitet, kultur och religion i den svenska vardagen
4 900 000 kronor

Martin Henning, företagsekonomiska institutionen
Humankapital för industri 4.0. Hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar till kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet
4 300 000 kronor

Philip Hwang, psykologiska institutionen
Arbetsliv, familjeliv och jämställdhet: Är fäders föräldraskap mer synligt på arbetsplatsen nu jämfört med 1996 och 2006?
2 960 000 kronor

Ann Frisén, psykologiska institutionen
En longitudinell studie om utveckling av identitet och personlighet från barndom till yngre medelålder
4 000 000 kronor

Kristina Jakobsson, Institutionen för medicin
Påverkar PFAS antikroppssvar efter vaccination enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet?
1 200 000 kronor

Magnus Lindwall, psykologiska institutionen
Hälsans många vägar: Förändringsmönster och samspel mellan fysisk och kognitiv hälsofunktion efter pensionering
2 800 000 kronor

Agneta Ranerup, Institutionen för tillämpad IT
Handlingsutrymme i en digitaliserad socialtjänst: Fallet automatiserat beslutsfattande
2 980 000 kronor

Postdok

Ariel Pihl, institutionen för nationalekonomi och statistik
Överföring av yrkesfärdigheter mellan generationer och komparativa fördelars ärftlighet
2 000 000 kronor

Lisa Flower
Direkt Från Rättssalen: de emotionella utmaningarna kopplade till live-rapporteringen av rättegångar
2 000 000 kronor

Doris Lydahl, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Välfärdsteknikens värden – Effektiv vård och hållbart arbetsliv eller avlägsen vård och övervakade anställda?
2 000 000 kronor

Juniorforskarbidrag

Sara Wallström, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Tidig, lättillgänglig rehabilitering med fokus på arbetsåtergång vid långvarig smärta – en randomiserad kontrollerad studie
4 000 000 kronor

Tillämpad välfärdsforskning 2019

Anna Duner, Institutionen för socialt arbete
Samtalsmattor som beslutsstöd för att öka möjligheten till delaktighet i val och beslutsfattande i hemtjänsten för äldre personer som lever med demenssjukdom. En planeringsstudie.
1 000 000 kronor

Doris Lydahl, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Välfärdsteknikens värden – Effektiv vård och hållbart arbetsliv eller avlägsen vård och övervakade anställda?
2 000 000 kronor