Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

4.4 miljoner kronor till projekt om nyhetsjournalistikens normer och praktiker i förändring

Den 20 oktober offentliggjorde Riksbankens Jubileumsfonds styrelse hur de fördelat medel till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. JMG-forskarna Oscar Westlund och Mats Ekström beviljades 4.4 miljoner kronor för forskningsprojektet "Den digitala nyhetsproduktionens epistemologier" som syftar till att undersöka hur nyhetsjournalistikens normer och praktiker påverkas av den digitala utvecklingen.

Nyhetsjournalistiken är en av de inflytelserika kunskapsproducerande institutionerna vi har i vårt samhället och har länge utmärkts av höga sanningsanspråk och krav på att kunna förmedla saklig och granskad information. Samtidigt genomgår idag journalistiken omfattande förändringar som påverkar hur information processas, särskilt vad gäller utvecklingen av digitala medieteknologier. Den övergripanden frågan forskarna ställer sig i projektet är därför hur nyhetsjournalistikens kunskapsanspråk, normer och praktiker för att bedöma och kontrollera fakta påverkas av dessa förändringsprocesser.

Forskningsprojektet fokuserar framför allt på två pågående förändringar av stor betydelse för journalistikens epistemologier; dvs. hur journalister vet det de vet, vilka kunskapsanspråk som uttrycks och hur nyheter rättfärdigas som tillräckligt tillförlitliga för att publiceras. Den ena är datajournalistik där kvantitativa och dator-processade data utgör en central komponent i research och publicering. Den andra är deltagande journalistik där journalister delvis släppt på sin kontroll över publiceringsprocessen och öppnat för att medborgare kan delta mer i skapandet av nyheter.

I projektet kommer forskarna genom en kombination av observationer, djupintervjuer och analyser av nyheter, att studera konkreta bedömningar och praktiker i olika faser av nyhetsproduktionen på ett tidningsföretag och ett etermedieföretag i Sverige.