Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

4,3 miljoner till forskning om industrins bemanningsstrategier

Publicerad

Professor Martin Henning har fått 4,3 miljoner kr från forskningsrådet Forte för projektet ”Humankapital för industri 4.0” som kommer att handla om hur företagens bemanningsstrategier påverkar arbetskraftens förutsättningar för kompetensomställning och arbetsmarknadsrörlighet.

Vad handlar ditt nya projekt om?
- Vi möts dagligen av nyheter om hur tekniska genombrott förändrar vår vardag som att till exempel sociala robotar och digitala gränssnitt kommer förändra förutsättningarna för företag och branscher. Den tekniska utvecklingen förväntas också ha dramatiska effekter på arbetsmarknaden. Med vårt projekt vill vi skapa en djupare förståelse för teknologiers konsekvenser för individer på arbetsmarknaden genom att undersöka hur företagens bemanningsstrategier hanterar omvandlingens effekter. Vi är framför allt intresserade av tillverkningsindustri och avancerad industrinära tjänstesektor. Hur utvecklar företag sina kompetensresurser i tider av teknologisk förändring? Vilka nya krav ställs på de anställda? Vilka konsekvenser får detta för arbetstagare?

Varför är det intressant att forska om?
- Den existerande forskningen har ganska lite att säga om vad den teknologiska omvandlingen betyder för medarbetare på arbetsplatsnivå. Teknologins effekter tenderar att överdrivas eller dramatiseras, vilket skapar både falska förhoppningar och ogrundad rädsla. Diskussionen ger intrycket av att våra arbetsliv är förutbestämda av den teknologiska utvecklingen, utan att man tar hänsyn till förmågan hos människor och organisationer att utforma användningen av teknologin i det dagliga arbetslivet.

Vad kan samhället lära av din forskning?
- Svaren på våra forskningsfrågor är viktiga för att vi ska kunna förstå de utmaningar som den tekniska utvecklingen skapar för olika grupper på arbetsmarknaden, och hur dessa utmaningar ska kunna mötas. Till exempel hoppas vi kunna belysa hur nya teknologier påverkar utbildningsbehov och omställningsåtgärder i Sverige.

Kontakt

Martin Henning, professor ekonomisk geografi, martin.henning@handels.gu.se, 031-786 1419