Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

3,3 miljoner till forskning om hur förlängt arbetsliv kan underlättas

Publicerad

Allt fler äldre i Sverige har lett till behov av ett förlängt arbetsliv och senare pensionering. Vilka förändringar behöver göras hos arbetsgivare och på arbetsplatser för att kunna möta behovet? Det ska forskare från Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet studera i ett nytt projekt som beviljats 3,3 miljoner från forskningsrådet Forte.

I projektet ”Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering” är syftet att ta fram ny systematisk kunskap om organisatoriska förutsättningar och sätt att arbeta som främjar respektive hindrar fördröjd pensionering. Dessutom kommer kunskapen att testas och implementeras för att ta reda på vilka organisatoriska förändringar som är nödvändiga.

Forskarna kommer dels att göra en kartläggning av befintliga sätt att arbeta för fördröjd pensionering och dels göra två fördjupade fallstudier, en inom tillverkningsindustrin och en på ett sjukhus. Projektet genomförs inom ett forskningskonsortium, i samverkan mellan forskare och praktiker, inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningscentrumet Centrum för åldrande och hälsa - AgeCap.

Medverkande forskare
Företagsekonomiska institutionen: Ewa Wikström, Rebecka Arman
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap: Björn Halleröd, Roland Kadefors, Daniel Seldén

Kontakt
Projektledare Ewa Wikström, ewa.wikstrom@handels.gu.se, 031 - 786 44 89