Bild
Karta över Österjön.
Karta över Östersjön av Peter Gedda.
Länkstig

300 år gammal sjöatlas tilldelas Göteborgs universitetsbibliotek i unik donation

Publicerad

Göteborgs universitetsbibliotek har tillsammans med Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek tilldelats en unik donation av sjöatlaser från perioden 1695–1850. Det äldsta objektet i samlingen är Peter Geddas sjöatlas från 1695 och den har tilldelats Göteborgs universitetsbibliotek. Atlaserna är ett välkommet tillskott till universitetsbibliotekets maritima samlingar, som tidigare i år förstärktes av en stor donation av litteratur på ämnet fyrar.

Göteborgs universitetsbibliotek har tillsammans med Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek tilldelats en unik donation av sjöatlaser från perioden 1695–1850. Det äldsta objektet i samlingen är Peter Geddas sjöatlas från 1695 och den har tilldelats Göteborgs universitetsbibliotek. Atlaserna är ett välkommet tillskott till universitetsbibliotekets maritima samlingar, som tidigare i år förstärktes av en stor donation av litteratur på ämnet fyrar.

Donationen av sjöatlaser är från Björn Carlsons kartsamling och omfattar 300 år av kartologiska verk från svenska, ryska och franska upphovsmän, som på olika sätt avbildar Östersjön. Björn Carlson hade ett stort intresse för både segling och historia, vilket väckte hans samlarlust för sjökort och sjöatlaser över Östersjön. År 2005 grundade han Björn Carlsons Östersjöstiftelse (Baltic Sea 2020).

Efter att Björn Carlson avlidit 2021 valde familjen att donera de nio sjöatlaserna till biblioteken, för att på så sätt kunna tillgängliggöra materialet för forskningen om Östersjön. Göteborgs universitetsbibliotek har fått tre värdefulla objekt från samlingen.

– Donationen är särskilt uppskattad då den passar väl in i ett av universitetets profilområden med tvärvetenskaplig havsforskning. Vi har tidigare i år fått en mycket stor donation i form av Esbjörn Hillbergs bibliotek (på ämnet farologi, läran om fyrar) så vi har haft förmånen att påtagligt berika våra samlingar inom det maritima fältet, säger Anders Strinnholm, kulturarvssamordnare vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Samling om fyrar

Samlingen om fyrar är skapad av Esbjörn Hillberg som var grundare och mångårig ordförande i Svenska Fyrsällskapet. Materialet är cirka 40 hyllmeter och en av världens mest omfattande inom ämnet. Samlingen innehåller litteratur som berör alla aspekter av fyrar, till exempel teknik, drift och bemanning, men även dokumentation kring livet som fyrvaktare och skönlitterära gestaltningar kring ämnet. Samlingen består av både svensk och internationell litteratur från 1600-tal till nutid. Just nu pågår katalogisering av materialet för att göra det sökbart via den nationella bibliotekskatalogen Libris. Samlingen finns placerad på Biomedicinska biblioteket på Medicinaregatan 4 under namnet Esbjörn Hillbergs bibliotek.

Av: Malin Carlgren