Bild
Undervattensbild på havssallat som växer på botten
Havssallat, som är en grönalg, växer längs kusterna och är intressant som ett framtida livsmedel. En ny inventering visar att det finns 20 olika arter av havssallat bara längs Sveriges kust.
Foto: Sophie Steinhagen
Länkstig

20 arter av havssallat funna längs Sveriges kuster

Publicerad

Antalet arter av grönalgen havssallat längs Sveriges kust är långt större än vad tidigare varit känt. Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt 1 000 mil kust och funnit tjugo arter av havssallat.

Gröna makroalger av släktet Ulva, även kallad havssallat, finns nästan överallt längs den svenska kusten från Strömstad ända upp till Bottenhavet i Östersjön. Havsallat förökar sig lätt och växer till snabbt, vilket gör den intressant för en expanderande vattenbrukssektor. Forskning pågår både i Sverige och utomlands för att använda havssallat i livsmedelsframställning och i olika biokemiska applikationer.

Det handlar inte bara om en enda art, och fram till nu har det varit okänt hur många arter som finns, men man har tidigare identifierat en handfull arter.

Invasiva arter påträffades

– Vi har undersökt den biologiska mångfalden i Östersjön, Kattegatt och Skagerak genom att ta en lång rad prover av havssallat som vi sedan har gjort DNA-analys på. Vi hittade totalt 20 unika arter och underarter av havssallat. Tre av dessa är invasiva arter som har kommit hit på olika sätt, säger Sophie Steinhagen, forskare vid Göteborgs universitet.

Forskarna hittade också helt nya arter av havssallat i svenska vatten som tidigare inte beskrivits av vetenskapen. Några av dessa tycks bara växa i Östersjön.

Betydelsen av denna kartläggning är stor. Odling av havsallat till livsmedel är en växande verksamhet och det finns risk att främmande arter sprids på grund av ren okunskap. För att kunna bevara och skydda värdefulla ekosystem längs kusterna är det viktigt att veta vilka arter som växer där och att inte föra in nya arter som riskerar att konkurrera ut de ursprungliga arterna.

Odla rätt art på rätt ställe

– Vår studie visar att dagens artbestämning, som oftast sker genom att titta på utseendet av grönalgen, inte räcker för att kunna identifiera de olika arternas utbredning. Vi har inte kunnat se den verkliga omfattningen av den biologiska mångfalden, säger Sophie Steinhagen.

Bild
Bild på Sophie Steinhagen
Sophie Steinhagen, marinekolog vid Göteborgs universitet.
Foto: Björn Larsson Rosvall

Inventeringen upptäckte många nya arter och det kan bli värdefullt när odling av havsallat startar på nya ställen längs kusten. Det gäller att odla rätt art, på rätt ställe för att inte riskera att mångfalden ska utarmas.

– Genom denna nya kunskap kan man utveckla metoder för att bevara de unika havsallatarterna i ett visst kustområde. Vår kartläggning kan också ligga till grund för bestämmelser kring invasiva arter som inte bör användas i odlingar om de ska vara hållbara, säger Sophie Steinhagen.

Vetenskaplig artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211926423001650#ab0005

Kontakt: Sophie Steinhagen, marinekolog på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, telefon: 0766-18 65 30, e-post: sophie.steinhagen@gu.se

Havssallat

Havssallat är flera arter i grönalgsläktet Ulva. I Sverige växer havssallat på klippor och sten i vattenbrynet längs hela västkusten och i Östersjön upp i Bottenhavet. Havssallat har bra näringsvärden med relativt hög proteinhalt, nyttiga fleromättade fetter och kostfibrer. Den innehåller dessutom olika värdefulla biokemiska molekyler. Forskning pågår både i Sverige och utomlands för att använda havssallat i livsmedelsframställning och i olika biokemiska applikationer.