Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

1,6 miljoner till projekt om detaljhandeln som etableringsbransch för unga och utlandsfödda

Publicerad

Ungdomsarbetslöshet och etablering av utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden är ett av Sveriges svåraste samhällsproblem.

I ett nytt projekt kommer forskare att studera hur detaljhandeln fungerar som etableringsbransch för dessa grupper. Projektet finansieras av Handelns Utvecklingsråd och genomförs av forskarna Ola Bergström och Vedran Omanović, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Projektet kommer att genomföras i två delar. I den första delstudien handlar det om att sammanställa och kartlägga sysselsättningsmönstren i detaljhandeln samt att identifiera och beskriva åtgärder eller handlingsprogram som är gjorda för att stödja etablering av ungdomar och utlandsfödda inom detaljhandeln. I den andra delstudien ligger fokus på att fördjupa kunskapen om förutsättningarna för etablering av unga och utlandsfödda inom detaljhandeln genom fallstudier. Forskarna kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att fånga upp hur man skulle kunna stärka detaljhandelns bidrag till att lösa arbetsmarknadsproblemen i samhället.

Resultaten kommer att ha praktisk nytta för detaljhandelns intressenter och beslutsfattare exempelvis arbetsgivare, fackliga företrädare, butikschefer och personalansvariga.

Kontaktuppgifter projektledare
Ola Bergström,  ola.bergstrom@handels.gu.se eller 031-786 15 44