Länkstig

12 miljoner till forskning inom AI och autonoma system

Publicerad

Illustration av datakodMarianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 12 miljoner kronor till två forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Projekten ska studera misstro mot artificiell intelligens och hur artificiell intelligens används för att påverka opinionen. 

– Det är oerhört glädjande att höra, särskilt eftersom det passar väl in i den satsning som finns vid Göteborgs universitet på att utveckla forskning och utbildning kring AI och digitalisering, säger Sigríður Beck, enhetschef på Forsknings- och innovationskontoret.

Fokus för ett av de två projekten är att undersöka hur oro och rädsla för ny teknik och AI kan påverka främst det medicinska området. Om tillit och förtroende till AI och autonoma system saknas hos allmänhet och yrkesutövare, riskerar system som bygger på den nya tekniken att få större svårigheter att genomföras. Tanken med projektet är att skapa insikter för att kunna bemöta den oron.

Det andra projektet ska studera så kallade hundvisslor, manipulativa budskap som sprids på sociala medier och som innehåller värdeladdade signalord som verkar neutrala, men som inom vissa grupper tolkas med en särskild betydelse, exempelvis i en politisk debatt. Med AI kan effekterna av sådana meddelanden förstärkas, bland annat genom att dela upp mottagarna i olika segment. Projektet ska undersöka hur och i vilken utsträckning det görs.

Sammanlagt är det 16 forskningsprojekt fördelade på nio universitet och institutioner över hela landet som nu får dela på 96 miljoner kronor. Gemensamt för projekten är att de ska studera hur artificiell intelligens (AI) och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden.

Forskningsprojekten ingår i det nationella forskningsprogrammet WASP-HS, där förkortningen HS står för humaniora och samhälle. Programmet omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år. Det ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med det pågående teknikskiftet i samhället.

Lista över projektanslag till Göteborgs universitet:

Projekt: ”Professional trust and autonomous systems”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Jonas Ivarsson, IT-fakulteten

Projekt: ”Gothenburg research initiative for politically emergent systems (GRIPES)”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: fil dr. Asad Sayeed, Humanistiska fakulteten

 Foto: Markus Spiske