Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarutbildning litteraturvetenskap

Forskningen i litteraturvetenskap spänner över en mängd områden, från den äldre litteraturens former och villkor till litteraturens förutsättningar i samtiden, exempelvis i relation till digitala medier och litterär offentlighet.

Ämnet har vid institutionen i Göteborg under årens lopp utvecklat starka och nationellt profilerade undervisnings- och forskningstraditioner inom bland annat teaterstudier och den äldre litteraturhistorien.

Samtidigt har det skett en kontinuerlig breddning och fördjupning av ämneskompetensen och i dag inbegriper forskningen genus, populärfiktion, barn-och ungdomslitteratur, litteraturdidaktik, life writing, ekokritik, transmediala fiktionsformer, litteraturreception och litteraturbruk av såväl äldre, som modern och samtida litteratur.

Många av ämnets forskare arbetar med både nordisk och internationell litteratur, liksom transkulturella perspektiv på litteraturen. De deltar aktivt i diskussionen om ämnets framtida utveckling och är engagerade i tvärvetenskapliga områden såsom digital humaniora, medicinsk humaniora och miljöhumaniora.

Inom ramen för litteraturvetenskap går det även att doktorera i teaterstudier.