Göteborgs universitet
Länkstig

Vill du delta?

Så här gör du om du önskar delta i ett Jonseredsseminarium

Intresseanmälan

Till Jonseredsseminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat för att alla deltagare ska ha möjlighet att medverka i seminariets gemensamma diskussion.

Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet?

Maila oss ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se och ange

  • namn
  • organisation
  • roll inom denna
  • ingång till seminariets ämne

Vi välkomna ständigt nya deltagare i eftersträvan av en öppen och demokratisk seminarieverksamhet!