Bild
Länkstig

En båge genom tiden: Ritualer kring en göteborgshistoria

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Bokrelease och pop up-akademi om arkitektur, minne och demokrati i Göteborg. Med utgångspunkt i boken “En båge genom tiden. Ritualer kring en göteborgshistoria. Om Flickläroverket i Artisten.”

Föreställning,
Seminarium
Datum
21 feb 2024
Tid
18:00 - 21:00
Plats
Skeppet, Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2, Göteborg

Bra att veta
Fritt inträde. Insläpp kl 17.00. Bokförsäljning. Mingel.
Baren är öppen 17.00-22.00.
Arrangör
Jonsereds herrgård och Konstnärliga fakulteten, båda vid Göteborgs universitet

Varför finns det inga ritualer när en byggnad ska rivas? Vad betyder kvinnors och andra medborgargruppers minne i en stad som Göteborg? Vad innebär stadens förändringar utifrån ett existentiellt, socialt och etiskt perspektiv? Och hur kan konstnärliga ritualer engagera allmänheten i ett kreativt minnesarbete vid rumsliga förluster och bidra till ett mer jämlikt samhälle? 

Dessa och liknande frågor aktualiserades när Flickläroverket från 1935 (del i Artisten från 1992) revs 2023 med syftet att bereda plats för Konstnärliga fakultetens nya byggnad vid Götaplatsen. 

Ur boken"Inom samtidskonsten har det vuxit fram en rad olika ritualer och minnesprocesser i samband med stora stadsomvandlingar och platsförändringar; förutom i Göteborg och andra städer, i Kiruna och Malmberget där hela staden flyttas eller läggs ner när gruvan utvidgas, samt i bruksorter och pa landsbygd där industrier lagts ner. Här döljs även de undanträngda framtider som star i konflikt med de officiella framtidsvisioner som invånare och besökare bokstavligen snubblar över i Göteborg, och på andra platser, mellan byggplank, avspärrningar, omvägar och uppbrutna gator. Frågan är vems minnen som prioriteras och hur vi tar oss fram i den framtid som, mer eller mindre brutalt, materialiseras i samtiden."

Program

Introduktion
Monica Sand, konstnär och forskare, initiativtagare och bokens redaktör, 
Lena Ulrika Rudeke, Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet, och David Karlsson, Bokförlaget Korpen

Ljudarkivet från Flickläroverket i Artisten, av Louisa Palmi, kompositör och ljudkonstnär

Bågdansen från 1934, återskapad 2022 under arbete av Gun Lund, koreograf, dansare och tidigare elev vid Flickläroverket

Göteborgska Akademien – en pop up-akademi
18 ledamöter diskuterar rivningar, ruiner och brutna minneskedjor i Göteborg, rummens poetiska och sakrala dimensioner med Flickläroverke
t som exempel, ritualers betydelser, dansens och konstens roll. Hur ser förhållandet mellan minne, rit och rum, mellan kroppsliga och rumsliga minnesprocesser ut?

De 18 ledamöterna utgörs av ett antal av bokens författare i författarordning: 

MONICA SAND, konstnär, forskare och bokens redaktör, forskningsrådgivare vid Konstnärliga fakulteten

OLA SIGURDSON, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap

GUN LUND, dansare och koreograf, E=mc2 Danskonst, konstnärlig ledare för dans- och konstscenen 3:e våningen

MATS NILSSON, dansare, danslärare och dansforskare, docent i etnologi

ULLA ECKERSJÖ, koreograf och rytmiklärare

AMI SKÅNBERG, koreograf, dansare och disputerad i dans 2022 vid University of Roehamton

ANNA WENNERBECK, koreograf, dansare och konstnärlig ledare för Embla dans & teater

EMANUEL CEDERQVIST, fotograf och fotoboksförfattare

MELINA BIGALE, konstnär

LOUISA PALMI, kompositör och ljudkonstnär

ASTRID VON ROSEN, professor i konst- och bildvetenskap, föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet

BENGT ISLING, landskapsarkitekt och partner på Nyréns arkitektkontor

HAMPUS PETTERSSON, konstnär

GERTRUD OLSSON, arkitekt, designer och lektor på HDK-Valand Steneby

CLAES CALDENBY, arkitekt, arkitekturkritiker och professor emeritus i arkitekturens teori, redaktör tidskriften Arkitektur

EWAMARIE HERKLINT, bebyggelseantikvarie, fil.dr i arkitektur

OLA LINDGREN, grafisk formgivare, driver designstudion Skogen

Moderator: LENA ULRIKA RUDEKE, Jonsereds herrgård, Göteborgs universitet

Plats: Skeppet (Sjömanskyrkan) vid Stigbergstorget
Tid: 21 februari kl 18-21. Insläpp kl 17.00.
Bokförsäljning. Mingel. Baren är öppen 17.00-22.00.

Mycket välkomna!

---

Mer information

Om boken

Läs mer om boken här

Om seminarieserien ”Arkitektur, minne, demokrati”

Denna bokrelease och pop up-akademi utgör del III i seminarieserien "Arkitektur, minne, demokrati. 
Del I: ”Flickläroverket – ritualer kring en Göteborgshistoria”, pop up-akademi 8/12 2022.
Del II: "Staden, ritualer och kollektivt minne", seminarium 9/3 2023.