Bild
Länkstig

Vågor – en pop up-akademi och intellektuell performance

Forskning
Hållbarhet & miljö
Hälsa & medicin
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT
Populärvetenskap
Samhälle & ekonomi

Vad är vågor? En pop up-akademi, mångvetenskaplig och multikonstnärlig. 18 författare, forskare, konstnärer och musiker talar och samtalar, ense och oense om gamla och nya sanningar, outforskade möjligheter, universums, samhällets och tankens vågrörelser. Ingår i Vetenskapsfestivalen.

Föreläsning,
Föreställning,
Konsert,
Seminarium
Datum
20 apr 2024
Tid
17:00 - 21:00
Plats
Aftonstjärnan, Plåtslagaregatan 2, Göteborg

Bra att veta
Vetenskapsfestivalen 2024. Fritt inträde. Insläpp från 17.00.
Arrangör
Jonsereds herrgård och Konstnärliga fakulteten, båda vid Göteborgs universitet.

"Göteborgska Akademien" med dess mycket tillfälliga ledamöter sammanträder inför publik. Vad är vågor, som fysikaliskt, socialt, konstnärligt eller annat slag av fenomen? Från medvetandets kompositioner till friare improvisationer, från känslovågor och vibrerande ljudvågor, till sociala rörelser, migrationens vågor, trender, ekonomiska cykler, smittvågor, seismiska vågor, makrillar och böljande koreografi. Performance, framträdande, mingel.

17.00  
"Vågig ackreditering", performance av Elin Wikström, konstnär.
Assisterar gör Denis Romanovski, konstnär, Lotta Magnusson N
yberg, skribent och kultursamordnare. 

Martin Bagge, trubadur, sjunger sjömansvisor
Fredrik Nyberg, 2024 års Brunnslockspoet i Göteborg, läser dikter

Öppet café

18.00-21.00 Göteborgska Akademien på temat ”Vågor” (inkl. 15 min paus och bar)

En pop up-akademi efter det klassiska Jonseredsseminariets modell.

Medverkande

Martin Bagge hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, visartist

Bengt Brülde professor i praktisk filosofi

Emma Engdahl professor i sociologi 

Jonas Enger universitetslektor i fysik, pedagogiskt ansvarig för FysikLek, spännande lärande för skola och gymnasium om kraft och rörelse, balans, tyngdpunkt och jämvikt

Mattias Hagberg författare, kulturjournalist, programansvarig för det konstnärliga kandidatprogrammet i litterär gestaltning vid HDK-Valand 

Ann Ighe universitetslektor i ekonomisk historia, redaktör tidskriften Ord&Bild

Johan Martinsson docent i statsvetenskap, opinionschef Demoskop, tid. föreståndare SOM-institutet

Staffan Mossenmark professor i komposition, konstnärlig ledare för festivalen GAS - Göteborgs Art Sounds under 15 år, nu lämnat festivalen från 2024, samt festivalen Verona Risuona, där konst, musik och performance äger rum på offentliga platser, gator och torg i Verona, Italien.

Astrid von Rosen professor i konst- och bildvetenskap, föreståndare Centrum för kritiska kulturarvsstudier, tidigare balettdansös

Moa Matilda Sahlin koreograf, dansare och danspedagog, adjunkt Högskolan för scen och musik

Ola Sigurdson professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, ledamot Kungl. Vitterhetsakademin

Erik Sturkell professor i tillämpad geofysik, expert på vulkanism

Kristina Snuttan Sundell professor i zoofysiologi, föreståndare för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning SWEMARC

Håkan Thörn professor i sociologi, koordinator för Forum för forskning om civilsamhälle och sociala rörelser, programledare för Sociologipodden 

Elin Wikström konstnär, tid. gästprofessor 2001 och professor 20022010 i fri konst på Konsthögskolan vid Umeå Universitet, tid. rektor/verksamhetsledare Gerlesborgsskolan

Agnes Wold professor i klinisk bakteriologi, läkare

Ida Östenberg professor i antikens kultur- och samhällsliv

Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke verksamhets- och programansvarig, Jonsereds herrgård vid Göteborgs universitet


Kontakt: jonseredsherrgard@gu.se