Bild
Publik och talare under en konferens.
Länkstig

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2023)

Torsdagen den 16 november arrangeras HKG 2023, Göteborgs universitets egen högskolepedagogiska konferens. Alla vid GU är välkomna att skicka in bidrag till eftermiddagens parallella sessioner. Under förmiddagen hålls gemensamma programpunkter på temat Studenters hälsa och arbetsmiljö.

HKG 2023 hålls på Pedagogen den 16 november kl 9.00–16.20, med efterföljande mingel. Konferensen vänder sig till alla vid Göteborgs universitet med intresse för undervisning och högskolepedagogisk forskning och utveckling. Arrangör är PIL-enheten.

Alla som är involverade i undervisning är välkomna att dela sina kunskaper och erfarenheter under konferensen. Du kan hålla en föredragning eller leda ett rundabordssamtal eller en workshop. Läs mer under Konferensbidrag nedan.

De konferensbidrag som blir antagna kommer att presenteras under parallella sessioner på eftermiddagen. På förmiddagen hålls keynotes i plenum, på temat Studenters hälsa och arbetsmiljö. Medverkar gör Sylva Frisk & Therése Skoog (GU), Kathryn Sutherland (på distans från Victoria University of Wellington) samt Johan Häggman & Linda Emanuelsson (GU). Läs mer nedan under Program.

Anmälningslänk hittar du längst ner på sidan.

Konferensbidrag

Vi ser fram emot att läsa ditt abstract! Bidraget får gärna anknyta till temat Studenters hälsa och arbetsmiljö, men vi välkomnar även andra bidrag med tydlig koppling till högskolepedagogik.

Sista dag för inlämning av konferensbidrag (abstracts) är den 21 juni. Besked om antagna konferensbidrag lämnas senast den 20 oktober.

Som presentatör väljer du mellan dessa presentationsformer:

 • Föredragningar disponerar 25 minuter, där ca 15 minuter används för presentation och ca 10 minuter för diskussion.
 • Rundabordssamtal disponerar 55 minuter. Ca 10 minuter används för en presentation av problembeskrivning och frågor. Sedan har alla deltagares röst samma vikt.
 • Workshoppar disponerar 55 minuter och innebär att deltagarna arbetar med en konkret metod eller frågeställning.
 • Ange författarnamn (ev akademisk titel) samt institution. (Om flera författare, placera den som är kontaktperson/presentatör för bidraget först bland författarna.)
 • Ange e-postadress till bidragets kontaktperson/presentatör.
 • Ange ev. nyckelord (3-5 st).
 • Önskemål om presentationsform. Ett abstract krävs för alla presentationsformer. Ange vilken presentationsform du tänkt dig – föredragning, rundabordssamtal eller workshop. (Du kan läsa mer om presentationsformerna ovan.)
 • Ange rubrik på ditt/ert abstract (max 15 ord).
 • Abstract-text (max 400 ord). Använd konferensens formatmall (se länk nedan). Tips på hur abstractet kan struktureras:
  • Något om bakgrunden till frågan/området som detta bidrag handlar om, med referens till forskning och/eller pedagogisk erfarenhet.
  • Den specifika frågeställningen i detta bidrag.
  • Hur detta har undersökts eller hur detta ska presenteras vid workshop/rundabordssamtal.
  • Vad bidraget ska initiera diskussion kring, för vem frågan är intressant.
 • Ange ev. referenser i en separat lista.

Formatmall för abstracts (Word) – för nerladdning!

Skicka in ditt abstract via e-post: hkg2023@gu.se

Sista datum för inlämning av abstracts: 2023-06-21

Besked om medverkan lämnas senast: 2023-10-20

Generella eller områdesspecifika pedagogiska frågor

 • Har du erfarenheter från kursutveckling eller pedagogiska frågor som du vill lyfta fram? Har du skrivit om pedagogiska frågor som kan intressera andra lärare?
 • Finns det pedagogiska frågor som är extra intressanta inom ditt eget kunskapsområde där ni försöker förändra något – hur undervisningen genomförs eller planeras, hur examinationer eller kursvärderingar utformas, hur handledning bedrivs?
 • Har ni utvecklat former för kollegialt utbyte – t ex i lärarlag, seminarier, genom att dela nätresurser – som andra kan vara intresserade av?

Särskilda utbildningsfrågor

 • Har du exempel på hur program eller kurser kan forskningsanknytas och hur kunskaper (på vetenskaplig eller konstnärlig grund) kan integreras i utbildning på fruktbara sätt?
 • Arbetar du med professionsutbildning och vill ta upp utmaningar som kanske andra professionsutbildningar delar?
 • Vill du ta upp frågor kring granskningar eller kvalitetsfrågor kring utbildningsområdet?
 • Vill du problematisera aktuella reformer och idéer för högre utbildning?

Tematiska områden

 • Har du ett särskilt intresse för frågor som bildning, genus/normkritik, internationalisering, hållbar utveckling i relation till undervisning och utbildning? Har du arbetat med utveckling för studentinflytande, likabehandling, breddad rekrytering, samverkan och liknande inom utbildning som kan vara intressant för andra att ta del av?
 • Har du utformat en lärandemiljö (fysisk eller virtuell) som du vill diskutera och ha synpunkter på? Arbetar du med nätbaserad undervisning, blended learning eller flipped classroom? Utvecklar du öppna lärresurser eller medverkar du i en MOOC och vill dela med dig av dina erfarenheter av IT-stödd undervisning?

Välkommen med ditt bidrag

Kort sagt: du kan ha genomfört egna pedagogiska projekt eller försök som du kan dela med dig resultat och erfarenheter ifrån – eller så har du ett intresse för högskolepedagogisk forskning eller bedriver egen sådan forskning.

På HKG 2023 välkomnar vi olika typer av bidrag. Extra välkomna är frågor som är av intresse för en bredare krets av lärare, och över ämnes- och fakultetsgränser. Vi gör ett urval av de abstract som kommer in. Du får gärna höra av dig om du vill ha feedback på ditt abstract. Skicka ett mejl till hkg2023@gu.se

Inskickade konferensbidrag granskas utifrån fastlagda kriterier. Granskningen utförs av en bedömargrupp med pedagogiskt sakkunniga lärare. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till aspekter som internationalisering och breddad rekrytering, genus och hållbar utveckling.

Kriterier för bedömning av bidrag (pdf)

Program

Vi bjuder på lunch mellan kl 12 och 13.

9:00–9:15:
Introduktion

9:15–10:00:
Att forma hållbara och tillgängliga miljöer för lärande och hälsa i högre utbildning (Sylva Frisk & Therése Skoog)
I HTL-projektet (Hållbara och Tillgängliga Lärmiljöer) arbetar Samhällsvetenskapliga fakulteten för att förstå och utveckla strukturer och praktiker för högre utbildning som främjar alla studenters psykiska hälsa samtidigt som de främjar alla studenters lärande. I ett av delprojekten i HTL – Studentliv – skriver studenter dagböcker om sina upplevelser av att vara student. Delprojektet syftar till att beskriva och förstå studenternas erfarenheter utifrån ett helhetsperspektiv och att tillsammans med studenterna hitta sätt att utveckla mer socialt hållbara lärandemiljöer. Förhoppningen är att HTL kommer att bidra till en mer psykosocialt hållbar högre utbildning, vilket spelar en viktig roll i den framtida utvecklingen av socialt hållbara samhällen.

Sylva Frisk är universitetslektor i socialantropologi, excellent lärare och vice dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Therése Skoog är professor i psykologi, excellent lärare, projektledare för projektet Hållbara och tillgängliga lärmiljöer

10:00–10:30:
Kaffepaus och foajéutställning

10:30–11:00:
Teaching from a values base: Partnering with students to create a healthy learning environment (Kathryn Sutherland, Victoria University of Wellington, Nya Zeeland)
“Ako” is a New Zealand Māori word that means both to teach AND to learn. The word recognises the reciprocity inherent in the acts of teaching and learning, and encourages us as university educators to think not only about what we teach, but also about how students learn. Ako also reminds us that we are learners, too, and that our students can be our teachers, as well as teachers of each other. In this keynote presentation, Kathryn Sutherland will share findings from a student–staff partnership programme at Victoria University of Wellington that embraces this reciprocity and encourages staff and students to work together to create a healthy learning environment for all students, both in terms of classroom climate and in a wider sense.

Kathryn Sutherland is an Associate Professor in the Centre for Academic Development at Victoria University of Wellington and has two broad areas of research interest: academic working lives, and the theory and practice of 'academic development' in higher education. She also conducts research on student–staff partnerships to improve learning and teaching.

11:00–11:30:
Hälsa, arbetsmiljö och utbildningens kvalitet – visst hänger det ihop! (Johan Häggman och Linda Emanuelsson, GU)

”Kvalitet realiseras i möte mellan lärare, studenter och doktorander …” kan vi läsa på GU:s webbsida om kvalitetsarbete för utbildning. I just det mötet mellan lärare, studenter och doktorander finns det vi kallar arbetsmiljö, och en god arbetsmiljö skapar förutsättningar för en god hälsa.

Genom att göra små förändringar i vårt arbetssätt kan vi få långsiktiga förbättringar som kommer att påverka både hälsa, arbetsmiljö och därmed utbildningens kvalitet. Du kan inspireras av goda exempel och kommer att gå från föreläsningen med konkreta tips på små förändringar som gör skillnad.

Johan Häggman och Linda Emanuelsson är samordnare för studenters hälsa och arbetsmiljö, Funktionen för studentfrågor på Sektionen för student- och utbildningsstöd, Utbildningsenheten.

11:30–12:00:
Paneldebatt med Sylva Frisk, Therése Skoog, Johan Häggman, Linda Emanuelsson och en studentrepresentant

Efter lunch presenteras de antagna konferensbidragen under parallella sessioner. Det övergripande tidsschemat ser ut så här:

13.00–14.25: Parallella sessioner
14.25–14.55: Fika
14.55–16.20: Parallella sessioner

Ett detaljerat program kommer att publiceras i slutet av oktober.

Från kl 16.30 blir det traditionsenligt mingel i anslutning till PIL-enhetens kansli på plan 1. För att delta i minglet krävs att man föranmäler sig i samband med sin anmälan till konferensen.

Anmälan

För dig som är GU-anställd är det kostnadsfritt att delta i HKG 2023. (Men om du får förhinder är det viktigt att du avbokar dig, annars faktureras din institution en summa för lunch och fika. Avbokning görs via mejl till hkg2023@gu.se)

Vi räknar med att konferensen blir fullbokad, så vänta inte med att anmäla dig!

Till anmälningsformuläret