Bild
Publik och talare under en konferens.
Länkstig

Högskolepedagogisk konferens i Göteborg (HKG 2023)

Torsdagen den 16 november arrangeras HKG 2023, Göteborgs universitets egen högskolepedagogiska konferens. Alla vid GU är välkomna att anmäla sig. På förmiddagen hålls gemensamma programpunkter på temat Studenters hälsa och arbetsmiljö. Under eftermiddagen presenteras antagna konferensbidrag under parallella sessioner.

HKG 2023 hålls på Pedagogen den 16 november kl 9.00–16.20, med efterföljande mingel. Konferensen vänder sig till alla vid Göteborgs universitet med intresse för undervisning och högskolepedagogisk forskning och utveckling. Arrangör är PIL-enheten.

På förmiddagen hålls keynotes i plenum, på temat Studenters hälsa och arbetsmiljö. Medverkar gör Sylva Frisk & Therése Skoog (GU), Kathryn Sutherland (på distans från Victoria University of Wellington) samt Johan Häggman & Linda Emanuelsson (GU). Antagna konferensbidrag kommer att presenteras under parallella sessioner på eftermiddagen. Läs mer nedan under Program.

Anmälningslänk hittar du längst ner på sidan.

Konferensbidrag

Sista dag för inlämning av konferensbidrag (abstracts) var den 8 september. Vi har fått in fler bidrag än någon gång tidigare, vilket vi är mycket glada för. Besked om antagna konferensbidrag lämnas senast den 20 oktober.

Som presentatör väljer du mellan dessa presentationsformer:

  • Föredragningar disponerar 25 minuter, där ca 15 minuter används för presentation och ca 10 minuter för diskussion.
  • Rundabordssamtal disponerar 55 minuter. Ca 10 minuter används för en presentation av problembeskrivning och frågor. Sedan har alla deltagares röst samma vikt.
  • Workshoppar disponerar 55 minuter och innebär att deltagarna arbetar med en konkret metod eller frågeställning.

Inskickade konferensbidrag granskas utifrån fastlagda kriterier. Granskningen utförs av en bedömargrupp med pedagogiskt sakkunniga lärare. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till aspekter som internationalisering och breddad rekrytering, genus och hållbar utveckling.

Kriterier för bedömning av bidrag (pdf)

Program

Vi bjuder på lunch mellan kl 12 och 13.

9:00–9:15:
Introduktion

9:15–10:00:
Att forma hållbara och tillgängliga miljöer för lärande och hälsa i högre utbildning (Sylva Frisk & Therése Skoog)
I HTL-projektet (Hållbara och Tillgängliga Lärmiljöer) arbetar Samhällsvetenskapliga fakulteten för att förstå och utveckla strukturer och praktiker för högre utbildning som främjar alla studenters psykiska hälsa samtidigt som de främjar alla studenters lärande. I ett av delprojekten i HTL – Studentliv – skriver studenter dagböcker om sina upplevelser av att vara student. Delprojektet syftar till att beskriva och förstå studenternas erfarenheter utifrån ett helhetsperspektiv och att tillsammans med studenterna hitta sätt att utveckla mer socialt hållbara lärandemiljöer. Förhoppningen är att HTL kommer att bidra till en mer psykosocialt hållbar högre utbildning, vilket spelar en viktig roll i den framtida utvecklingen av socialt hållbara samhällen.

Sylva Frisk är universitetslektor i socialantropologi, excellent lärare och vice dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Therése Skoog är professor i psykologi, excellent lärare, projektledare för projektet Hållbara och tillgängliga lärmiljöer

10:00–10:30:
Kaffepaus och foajéutställning

10:30–11:00:
Teaching from a values base: Partnering with students to create a healthy learning environment (Kathryn Sutherland, Victoria University of Wellington, Nya Zeeland)
“Ako” is a New Zealand Māori word that means both to teach AND to learn. The word recognises the reciprocity inherent in the acts of teaching and learning, and encourages us as university educators to think not only about what we teach, but also about how students learn. Ako also reminds us that we are learners, too, and that our students can be our teachers, as well as teachers of each other. In this keynote presentation, Kathryn Sutherland will share findings from a student–staff partnership programme at Victoria University of Wellington that embraces this reciprocity and encourages staff and students to work together to create a healthy learning environment for all students, both in terms of classroom climate and in a wider sense.

Kathryn Sutherland is an Associate Professor in the Centre for Academic Development at Victoria University of Wellington and has two broad areas of research interest: academic working lives, and the theory and practice of 'academic development' in higher education. She also conducts research on student–staff partnerships to improve learning and teaching.

11:00–11:30:
Hälsa, arbetsmiljö och utbildningens kvalitet – visst hänger det ihop! (Johan Häggman och Linda Emanuelsson, GU)

”Kvalitet realiseras i möte mellan lärare, studenter och doktorander …” kan vi läsa på GU:s webbsida om kvalitetsarbete för utbildning. I just det mötet mellan lärare, studenter och doktorander finns det vi kallar arbetsmiljö, och en god arbetsmiljö skapar förutsättningar för en god hälsa.

Genom att göra små förändringar i vårt arbetssätt kan vi få långsiktiga förbättringar som kommer att påverka både hälsa, arbetsmiljö och därmed utbildningens kvalitet. Du kan inspireras av goda exempel och kommer att gå från föreläsningen med konkreta tips på små förändringar som gör skillnad.

Johan Häggman och Linda Emanuelsson är samordnare för studenters hälsa och arbetsmiljö, Funktionen för studentfrågor på Sektionen för student- och utbildningsstöd, Utbildningsenheten.

11:30–12:00:
Paneldebatt med Sylva Frisk, Therése Skoog, Johan Häggman, Linda Emanuelsson och Elina Falsafi Tonekaboni

Efter lunch presenteras de antagna konferensbidragen under parallella sessioner. Det övergripande tidsschemat ser ut så här:

13.00–14.25: Parallella sessioner
14.25–14.55: Fika
14.55–16.20: Parallella sessioner

Ett detaljerat program kommer att publiceras i slutet av oktober.

Från kl 16.30 blir det traditionsenligt mingel i anslutning till PIL-enhetens kansli på plan 1. För att delta i minglet krävs att man föranmäler sig i samband med sin anmälan till konferensen.

Anmälan

För dig som är GU-anställd är det kostnadsfritt att delta i HKG 2023. (Men om du får förhinder är det viktigt att du avbokar dig, annars faktureras din institution en summa för lunch och fika. Avbokning görs via mejl till hkg2023@gu.se)

Vi räknar med att konferensen blir fullbokad, så vänta inte med att anmäla dig!

Till anmälningsformuläret