Länkstig

Håkan Fleischer

Pedagogisk utvecklare

PIL Pedagogisk utveckling och interaktivt
lärande
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Håkan Fleischer

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare på PIL sedan 2021, i bland annat PIL101 och PIL103. Jag håller workshops i ABC-metoden och om föreläsning som studentaktiv metod. Jag är också kontaktperson i frågor om hållbar utveckling.

Bakgrund

Fil dr i pedagogik med fokus på IT och kunskapsbildningens villkor. I avhandlingen studerades de förändrade villkor för kunskapsbildning som införandet av en dator per elev och lärare innebar i grund- och gymnasieskolan. Innan jag började på PIL-enheten arbetade jag som lektor i pedagogik och utbildningsvetenskap med lärarutbildning som huvudsakligt arbetsområde. Jag har också arbetat med kurser i praktisk retorik och arbetat med Våga tala-kurser.

Villkor för kunskapsbildning är ett långvarigt intresse, både i akademiska termer men också i relation till egen praktik. Intresset delar sig i två tydliga spår: IT och villkor för kunskapsbildning samt studieteknik och studiepsykologi för studenter i högre utbildning. På dessa två teman har jag skrivit böcker och på det sistnämnda driver jag också en podcast. För vidare information om böcker, podcast och cv, vänligen se https://www.fleischer.se.