Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Utbildningsmaterial om lera och lerputs

Vill du lära dig mer om lera som putsmaterial? Hantverkslaboratoriet erbjuder fortbildningskurser av olika längd. Ett EU-finansierat projekt har möjliggjort översättning av utbildningsmaterial.

Lera har använts för att göra puts till byggnader runtom i Europa. I Tyskland och Frankrike har det tagits fram ett grundligt utbildningsmaterial om lera som putsmaterial. Det innehåller kunskap om själva leran, hur man blandar lerputs, hur man applicerar putsen och hur man gör olika typer av ytfinish. Materialet skapades från början på tyska och franska och har sedan översatts till fler än nio olika språk.

I ett EU-projekt (2011-2012) översattes lerputsutbildningsmaterialet till ytterligare tre språk; svenska, finska och estniska. Materialet innehåller både lärarhandledning, teori- och praktikuppgifter samt instuderingsmaterial och det har anpassats till respektive lands förhållanden och traditioner och testats i pilotkurser.

I projektet arbetade från Sverige arkitekt Jenny Andersson samt Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, med stöd av sakkunniga på svenskt lerbyggande.

Kortare och kurser och utbildningar inom lera och lerbygge erbjuds vid behov för den som önskar. Bland annat som en fem veckors sommarkurs eller 1-2 dagars fördjupningar.