Bild
Foto: Shawn Ang
Länkstig

Mot en teori om energiledning genom kontrasterande fallstudier från sjöfarten och tillverkande industri

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI)

Finansiär
Energimyndigheten

Kort beskrivning

Sammanfattning
Det här är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt där forskare på GRI på Handelshögskolan och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet använder teorier från management och olika organisationsstudier för ge större ökad förståelse om energihantering.
På GRI fokuserar vi på sjöfarten.