Bild
Foto: Philipp Katzenberger
Länkstig

Produktionen av fake news: nu och då

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Barbara Czarniawska, Gothenburg Research Institute GRI

Finansiär
Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige

Kort beskrivning

Studien ligger till grund för en Sub-plenary på EGOS-konferensen i Hamburg 2020. Barbara Czarniawska jämför sina erfarenheter av fake news under kommunismens Polen – tillsammans med hennes polska forskarkollegor som studerar dagens media. Hur kommer det sig att en nation som historiskt sett varit misstänksamma mot media, idag tror på de falska nyheter som produceras? Och, vem är det som producerar dessa fake news i Polen idag – de gamla producenterna som återigen får använda sina hantverkskunskaper, eller finns det nya producenter? Svaren på dessa frågor kommer att jämföras med uppkomsten av fake news i andra länder, där sådana fenomen har kunnat observeras mycket tidigare än man trott. Det som är nytt nu är teknologin, särskilt Internet och sociala media, som just nu främjar både produktion och distribution av fake news.