Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Verklighetsförankring: Personlighet och kognitiv funktion

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att utvärdera olika typer av datakällor för att på en mer objektiv grund kunna underbygga bedömningarna om personlighetsfungerande, individens förmåga till insikt och handlingskontroll samt individens psykologiska tillstånd vid gärningen inom ramen för psykologens delutredning i den rättspsykiatriska undersökningen. Projektet är uppdelat i tre delstudier.
1. Hur ser personlighetsprofilen ut hos personer som bedöms ha en APS kontra icke-APS ur olika dataperspektiv?
2. Kognitiva aspekter av APS ur ett personlighetsperspektiv: Informationsprocessande och verklighetsförankring.
3. Skillnader mellan datakällors informationsbidrag till frågorna om personens verklighetsförankring, en mixed-method-studie där en syntes görs av de skillnader i personlighetsprofiler, och kognitionsstil mellan APS och icke-APS.