Bild
Gamla bron i Mostar, Hercegovina.
Länkstig

Transnationella entreprenörer i den bosniska diasporan

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2015
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Sida

Kort beskrivning

Projektet undersöker hur den bosniska diasporan verkar som transnationella entreprenörer efter kriget i Bosnien-Hercegovina.

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.