Bild
Foto: Element5 Digital
Länkstig

TiMS – Turismens roll i mångkulturella samhällen

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

TiMS övergripande syfte är att utforska turismens roll i mångkulturella samhällen, främst i Sverige men även i andra länder, samt att agera för inkludering och representation av mångfald i turismutvecklings- och platsvarumärkesarbete.

TiMS antar ett tvärvetenskapligt och nyskapande förhållningssätt till turismstudier, som inbegriper marknadsföring, migrationsstudier, design och interaktionsdesign samt begrepp som inkludering och deltagande, integration, migration och multikulturalism.

TiMS förespråkar en bred konceptualisering av hållbarhet som inkluderar sociala, kulturella, ekonomiska, politiska och miljömässiga perspektiv. Fokus ligger på samtliga hållbarhetsperspektiv men social hållbarhet utgör kärnan. Projektet möjliggör verklig samhällsförändring genom aktionsinriktad forskning och samarbete mellan forskning och praktik.