Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Think'st Thou To Seduce Me Then? Impersonating Female Personas in Songs by Thomas Campion (1567–1617)

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Katarina A Karlsson, 2011
Sångerskan och kompositören Katarina A Karlsson har länge fascinerats av den engelske renässanstonsättaren Thomas Campion och hans kärlekssånger, inte minst av dem som har ett kvinnligt berättarjag – något ovanligt för sin tid.

I sitt avhandlingsarbete har hon översatt, arrangerat, studerat in och framfört hans sånger samtidigt som hon gjort en vetenskaplig djupdykning i Campions samtid med inspiration från genus- och queerteori. Meningen är inte att hitta en tidstrogen återgivning av musiken utan snarare att pröva den mot vår egen samtid.

Tänker du förföra mig? Frågan ställs redan i titeln till avhandlingen Think'st thou to seduce me then? Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567–1617). På svenska är titeln "Försöker du förföra mig? Att gestalta kvinnliga berättarjag i sånger av Thomas Campion". Avhandlingen består förutom texten också av en cd med Katarina A Karlsson och medmusikanter samt av en notutgåva.

Under en tidsperiod av knappt trettio år under engelska renässansen blev det populärt att komponera och ge ut sånger till lutackompanjemang. Fler än 600 sånger gavs ut, den mest kända är John Dowlands Flow my tears. Thomas Campion skrev 119 av dessa sånger och de flesta handlar om kärlek. 14 av alla Campions sånger har kvinnliga berättarjag, fler än någon annan samtida tonsättare. Katarina A Karlsson ställer frågan om de någonsin sjöngs av kvinnor eller om de tolkades av män för män i rum dit kvinnan inte hade tillträde.

Katarina A Karlsson har undersökt de 14 sångerna genom att sjunga dem med flera olika instrument som ackompanjemang, t ex vevlira, gitarr och klavikord. Hon har också arrangerat dem för fyra kvinnoröster och kritiskt granskat de transkriptioner från Campions lut-tabulatur till modern notskrift som gjorts av tidigare forskare. Trots att sångerna skrevs för luta ingår den inte i de ackompanjemang Katarina A Karlsson provat, eftersom avhandlingens avsikt är att hitta olika förhållningssätt gentemot sångernas innehåll och inte en autentisk återgivning av musiken.

Med inspiration från genus- och queerteori har hon placerat sångerna i det samhälle och det sammanhang de skapades i och för. Hon ställer frågor om vilken funktion sångerna hade för Campion, för dem han tillägnade sångerna och för det homosociala nätverk han tillhörde. En fråga är också hur 2000-talets människor kan ta till sig de här sångerna. Efter alla århundradens homofobi är det kanske först i vår egen tid människor är redo för Thomas Campions kurragömma-lek med sin publik?

Katarina A Karlsson är sångerska, kompositör och journalist. Hon har givit ut två cd där hon sjunger sin egen musik. Som journalist har hon arbetat på Sveriges Radio, framför allt i P2. Katarina A Karlsson är också medlem i vokalgruppen RilkeEnsemblen, som leds av Gunnar Eriksson.

Opponent vid disputationen var professor Christopher R Wilson, M.A. (Oxford), D.Phil. (Oxford), F.S.A., Director of Research, University of Hull, England