Länkstig

The Swedish Exodus: determinants of emigration from Sweden to USA, 1880s–1900s.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Den övergripande forskningsfrågan är varför individer och familjer i Sverige beslöt sig för att utvandra till Nordamerika under det sena 1800-talet och början av 1900-talet. Mer specifikt finns tre empiriska forskningsfrågor:

1. Hur kan man förklara att emigrationen minskade över tid och att flyttningsintensiteten varierade mellan olika delar av Sverige?
2. Vilken betydelse hade faktorer i hushållet, såsom hushållsstruktur, socioekonomiska förhållanden och emigrationshistoria bland familjemedlemmar, för individens benägenhet att emigrera till Amerika?
3. På vilka sätt påverkade emigrantagenturerna flyttningskostnaderna och hur kan detta relateras till emigrationens allmänna mönster och förutsättningarna för enskilda flyttningsbeslut?

Doktorandprojekt: Anna-Maria Eurenius
Handledare: Christer Lundh
Bitr handledare: Stefan Öberg