Bild
Foto: Riksantikvarieämbetet
Länkstig

Svenska Missionsförbundets fotografier från Kongo 1886–1961: Ideologi och retorik i missionsfotografiet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Simon Larsson, Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

Det här forskningsprojektet studerar de fotografier som finns kvar från Svenska Missionsförbundets kristna mission i Kongo mellan 1886–1961. Det angriper frågan om fotografiets retorik och position som informationskälla. Projektet är relevant för alla områden där fotografier kan användas som källmaterial. Genom det tvärvetenskapliga samarbetet syftar det till att i en förlängning ge ett metodologiskt och teoretiskt bidrag till hur missionsfotografiet och historiska fotografier mer generellt kan förstås som kunskapsobjekt – en diskussion som kan berika både den visuella antropologin, konstvetenskapen och rättsvetenskapen.