Länkstig

Svensk skolkultur i komparativ belysning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2001 - 2011
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

Syftet med denna forskning var att analysera svensk skolkultur genom studier av undervisningsprocesser och att analysera denna kultur i ett jämförande perspektiv - internationellt och historiskt.

Detta gjordes i tre delar

  • Studier av undervisningsprocesser och organisation av interaktionen i undervisningen
  • Studier i hur matematiklärande skapas i samspel
  • Internationella jämförelser av undervisningsprocesser och skolkulturer

Detta mål formulerades mot bakgrund av tre forskningstraditioner, Läroplansteori och undervisning som en institutionell samverkan, som bygger på specifika språkmönster, Fenomenografi och variationsteori för att analysera undervisningsobjektet och därmed lärandemöjligheterna samt Jämförande analyser av undervisning över tid och rum.

Publikationer