Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studie av Organisationsberedningen inom VGR

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
VGR och Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Västra Götalandsregionen tillhör de allra största organisationerna i landet. Detta projekt handlar om att bereda för ny styrning och organisering av regionen. Det är en deltagande observationsstudie där en politiskt sammansatt beredning diskuterar och analyserar den nuvarande styrningen och organiseringen i regionen. En särskild fråga handlar om huruvida den så kallade Beställar- Utförarorganisationen skall avvecklas eller utvecklas.

Projektdeltagare

Rolf Solli

16 politiker och 3 tjänstepersoner från VGR