Bild
Länkstig

Simuleringar, Modeller och Arbetsstrategier inom RadioTerapi (SMART II)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2018-2022: ca 1 000 000 kr/år. 2022-2026: ca 400 000 kr/år.
Projekttid
2019 - 2026
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Finansiär
Vetenskapsrådet (2017-01753); Familjen Kamprads stiftelse (20190083); ALF-medel VGR (ALFGBG-720111, ALFGBG-965800); Jubileumsklinikens Cancerfond (2021:347)

Kort beskrivning

I detta projekt tillämpar vi simuleringar, statistiska metoder och tekniker i en strålbehandlingsmiljö för att föreslå praktiska lösningar på kliniskt relevanta problem och frågeställningar. Ett första doktorandprojekt innefattade kartläggning av arbetssätt inom svensk strålbehandling och systemdynamisk modellering för att testa och utvärdera olika scenarier. Med utgångspunkt i tidigare arbete fortsätter vi vår forskning att nyttja ett datadrivet tillvägagångssätt för att hitta strategier att förbättra arbetsflöden inom strålbehandling. Projektet utgår ifrån realtidsdata och skapar ett automatiserat dataextraktionsverktyg som möjliggör användande av strålbehandlingsdata utanför kliniska system. Vi undersöker också sätt att använda en dynamisk väntelista som stöd vid bokning av behandling och olika sätt att kvantifiera väntetid.

Extern medarbetare : Stefan Hallberg