Hoppa till huvudinnehåll

SICOV

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Core Facilities/Biobank Väst

Kort beskrivning

SICOV - ett projekt för utökad provtagning under corona-pandemin. Projektet är ett COVID-19-relaterat samarbetsprojekt mellan Biobank Väst och Göteborgs Universitet. Projektet syftar till att bidra med utökad kunskap kring den individberoende symtomatologin under infektion igenom en utökad provinsamling av asymtomatiska individer.

Under det huvudsakliga målet vill man identifiera antikroppsreglerande immunologiska mekanismer och biomarkörer associerade till hereditet, komorbiditet samt externa miljöfaktorer.

Förhoppningen är att den informationen skall leda till ett utarbetande av definierade riskgrupper, så att samhällsåtgärder kan appliceras på ett effektivt sätt. Vidare hoppas man att den molekylärbiologiska kunskapen av specifika immunologiska reaktioner under pågående infektion ger upphov till utforskandet av nya farmakoterapeutiska medel.

Det långsiktiga målet med projektet är också att konstruera och utvärdera ett hållbart och moderniserat flöde av kontinuerlig provinsamling via existerande provtagningscentraler. Syftet är att underlätta för forskare och undvika onödig provtagning, vilket gynnar samhället i helhet både ekonomiskt och etiskt.

Provtagning sker på Provtagningscentral Östra, Sahlgrenska universitetssjukhus och inkluderar alla* patienter med tidigare ordinerad provtagning (*läs: säkerhetsbaserade exklusionskriterier appliceras).