SICOV

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Core Facilities/Biobank Väst

Kort beskrivning

SICOV (Symptomatology & Immunology of COVID-19) är ett samarbetsprojekt mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet. Projektet syftar till att bidra med utökad kunskap kring den individberoende symtomatologin under infektion genom utökad provtagning av asymtomatiska individer.

Under det huvudsakliga målet vill man identifiera antikroppsreglerande immunologiska mekanismer och biomarkörer associerade till hereditet, komorbiditet samt externa miljöfaktorer som kan ha en inverkan på symtombilden.

Förhoppningen är att informationen som samlas skall leda till ett utarbetande av definierade riskgrupper, så att samhällsåtgärder kan appliceras på ett effektivt sätt. Vidare hoppas man att den molekylärbiologiska kunskapen av specifika immunologiska reaktioner hos individen under pågående infektion möjliggör nya farmakoterapeutiska medel.

Det långsiktiga målet med projektet är också att konstruera och utvärdera ett hållbart och moderniserat flöde av kontinuerlig provinsamling via existerande provtagningscentraler. Syftet är att underlätta för forskare såväl som kliniker och undvika onödiga provtagningsåtgärder, vilket gynnar samhällsekonomin och är etiskt önskvärt.

Provtagning sker på Provtagningscentral Östra, Sahlgrenska universitetssjukhus och är frivilligt för alla individer som vistas på sjukhuset (läs: säkerhetsbaserade exklusionskriterier appliceras).

Resultat - antikroppar

Resultatet från prover gällande antikroppar är nu klart och du som deltagit är välkommen att höra av dig om du har frågor.

Har du frågor om deltagande i studien?

Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar om studien. Skulle du inte hitta svar på din fråga går det också bra att kontakta oss direkt via e-postadressen ovan.