Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sångaren på den tomma spelplatsen – en poetik. Att gestalta Gilgamesheposet och sånger av John Dowland och Evert Taube

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Sven Kristersson, 2010
Sångaren som både skriver, översätter, komponerar och sjunger har blivit allt vanligare – numera finns både singer-songwriters, sjungande skådespelare och reciterande poeter. De befinner sig i ett område mitt emellan litterär, scenisk och musikalisk gestaltning och hittills har inte mycket skrivits om denna speciella roll.

I en doktorsavhandling i musikalisk gestaltning av Sven Kristersson, själv mångsidig sångare, kompositör och översättare, diskuteras den utvidgade sångarrollen genom tre projekt han själv skapat och här reflekterar över. Som konstnärlig praktiker syftar han genom sitt projekt till att bidra till ny kunskapsbildning på det speciella område där han är verksam.

Lördagen 29 maj 2010 disputerade han på sin avhandling ”Sångaren på den tomma spelplatsen – en poetik. Att gestalta Gilgamesheposet och sånger av John Dowland och Evert Taube” på Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Sven Kristerssons grundfråga är: hur kommunicerar jag, utifrån mina förutsättningar, sång och poesi ur historien till en publik idag? De preliminära och tillfälliga svaren finns i hans föreställningar kring renässanstonsättaren John Dowland, den sumeriske hjälten Gilgamesh och vår egen Evert Taube. När han reflekterar över projekten använder han frågeställningar som utgår från myten om den antike sångaren Orfevs. Här är det dock inte den äkta maken som sörjer sin hustru Eurydike han utgår ifrån. Istället vill Sven Kristersson återuppväcka en Orfevs som många har glömt bort: kunskapsförmedlaren och förkunnaren, filosofen och underhållaren. Genom att läsa Orfevsmyten på nytt vill han också bidra till att avmytifiera konstnärsrollen: som tolkande och skapande konstnär är man mer beroende av historien och de nutida sammanhang man ingår i än många kanske föreställer sig.

Förutom beskrivningar och analyser av de tre projekten innehåller avhandlingen även en film av dokumentärfilmaren Lars Westman, som följt Sven Kristersson i hans arbete. Utanför en inre krets av forskare och doktorander är kännedomen om konstnärlig forskning liten. Filmen kan därför bidra till att göra det konstnärliga forskningsområdet mer tillgängligt, både för studenter i konstnärliga utbildningar, lärar- och forskarkollegor från olika fack och för en nyfiken allmänhet, hoppas Sven Kristersson.

Sven Kristersson har en brokig bakgrund som sångare, teatermusiker och sångöversättare. Med pianisterna Olof Höjer och Risto Kyrö har han haft långvariga samarbeten liksom med teatergrupper som Skånska Teatern och Folkteatern Gävleborg. Han har turnerat i Brasilien flera gånger med sin egen kvartett. Han har översatt Trollflöjten, Carmen och West Side Story och mycket, mycket mer. Sven Kristersson är även lärare i sång vid Musikhögskolan i Malmö sedan 1991.