Länkstig

Hani Elzoumor

Doktorand

Avdelningen för innovation och
entreprenörskap
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Rumsnummer
727
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Hani Elzoumor

Jag är doktorand i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar vid Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE). Mina forskningsintressen är: innovationsprocesser och strategier för nystartade företag och små och medelstora företag, omstörtande teknologier, innovationssystem, samarbetsarenor och projekt, samarbetsdynamik och entreprenöriella processer, främst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Jag har en meritlista i akademin sedan 2011 som lärare och forskningsassistent i nationalekonomi vid universitetet i Kairo, Egypten. I Sverige har jag varit engagerad i samarbetsforskning och tillämpat aktiviteter med vissa forskningsarenor och icke-statliga organisationer i Göteborg, med fokus på frågor om innovation och hållbarhetsomvandling i västra Sverige. Mitt doktorandprojekt är en del av ett större forskningsprogram vid IE som undersöker kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem inom Västra Götalands län i ett antal utvalda branscher, med direkta implikationer när det gäller politiska rekommendationer för offentliga och privata organisatoriska enheter.

Doktorandprojekt: Samarbeten i kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem: en analys av KIE-företag inom den landburna transportsektorn och sjöfartsindustrin i Västra Götaland

I min avhandling undersöker jag hur och varför kunskapsintensiva entreprenöriella (KIE) företag kan bidra till det omgivande ekosystemet och i förlängningen adressera de globala hållbarhetsmålen, genom att studera transportsektorn i västra Sverige. KIE-företag utgör en specifik form av entreprenörskap som är mycket beroende av olika former av avancerad kunskap och samarbeten inom ekosystemet. Den empiriska analysen fokuserar på den landburna transportsektorn samt sjöfartsindustrin inom den regionala kontexten i Västra Götaland. Mer specifikt studerar jag entreprenörer i relation till dessa två sektorer samt hur de samarbetar inom sina kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. Jag genomför en jämförelse mellan den landburna transportsektorn och sjöfartsindustrin, samt mellan KIE-företag och SMFs generellt i dessa sektorer; detta för att undersöka frågor relaterat till samarbetsdynamik, samarbetsplattformar, samt vilken roll kunskap spelar för skapandet av nischteknologier och produkter inom dessa sektorer.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Innovationsprocesser och strategier
  • Entreprenörskap
  • Samarbetsplattformar
  • Innovationssystem
  • startup och små och medelstora företag