Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Katarina Saltzman
Länkstig

Rötter i rörelse. Kulturarv på trädgårdens marknader

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 720 000 SEK
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Kort beskrivning

I detta projekt undersöker vi kulturarvets roll på marknaden för trädgårdsrelaterade varor och tjänster. Vi riktar fokus mot hur kulturarv produceras och hanteras på dagens olika marknader för varor och tjänster med anknytning till trädgård, från storskaliga garden centers, mässor och visningsträdgårdar till småskaliga ”växtbytarforum”, trädgårdsloppisar och besöksträdgårdar. Vi undersöker hur kulturarv idag skapas, artikuleras, tolkas och förmedlas i trädgårdssammanhang och hur äkthet, ursprung och arv blivit viktiga värden på olika typer av marknader. Det gör vi genom att studera bland annat hur äldre trädgårdsväxter tillskrivs kulturarvsvärden och hur kulturarv används inom trädgårdsturism och besöksnäring. Vi vill uppmärksamma processer genom vilka det förflutna hålls levande med ambitionen att förvaltas och förmedlas till framtiden.

Deltagare

Katarina Saltzman, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Carina Sjöholm,  institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Tina Westerlund, institutionen för kulturvård,, Göteborgs universitet