Länkstig

PlattFORm - Nationell plattform för rättspsykiatrisk forskning i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

I flera, större rapporter har svensk rättspsykiatri kritiserats för bristande samverkan avseende bland annat forskning. För att möjliggöra högkvalitativ, rättspsykiatrisk forskning behöver en nationell plattform, som samlar representanter från svensk rättspsykiatri, etableras. Detta projekt syftar till att initiera en nationell forskningsplattform (benämnd PlattFORm) för att underlätta design, genomförande och kunskapsspridning av rättspsykiatrisk forskning. PlattFORm inkluderar representanter från alla rättspsykiatriska utrednings- och behandlingsverksamheter samt akademiska verksamheter i Sverige. PlattFORm ämnar underlätta informations- och kunskapsspridning, rekrytering av forskningspersoner, samt samverkan i rättspsykiatriskt utvecklings- och forskningsarbete.