Bild
Två personer som arbetar vid var sin laptop.
Foto: Scott Graham, Unsplash
Länkstig

Partisystem i förändring. Digitaliseringen och informationssamhällets nya politiska skiljelinjer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Projektets syfte är att öka vår kunskap om orsakerna till de pågående förändringarna i de europeiska partisystemen, särskilt framgången för nationalkonservativa, högerpopulistiska partier och tillbakagången för socialdemokrater och traditionella högerpartier. Med utgångspunkt i teorier om hur globalisering och digitalisering formar nya politiska och sociala skiljelinjer i informationssamhället, och där nationalstaternas suveränitet utmanas av olika former av transnationalitet, prövar vi hypoteser om hur konstellationer av sociala grupper – med skilda materiella intressen – mobiliserar sig i de konfliktfrågor som idag präglar den politiska debatten.