Länkstig

Participatory innovation videos for an inclusive and sustainable waste management

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 750 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
School of Public Administration

Kort beskrivning

Det här projektet syftar till att sprida gräsrotsinnovationer (vad gäller teknologi, gender, governance, finansiering och marknadsföring), mer information under filmerna.

Video (1:13)
Participatory innovation videos for an inclusive and sustainable waste management - Short version
Video (9:27)
Cooperative AVEMARE: Towards an inclusive and sustainable waste management
Video (5:12)
Community savings for an inclusive waste management, Table banks
Video (3:11)
The demolition of Women's Livelihood
Video (6:34)
Fee collection at the source: Inclusive waste management, Dar es Salaam, Tanzania
Video (3:13)
Waste pickers labor to boost recycling co-management
Video (9:52)
Technological innovation for a Circular Economy “from below”
Video (3:39)
Peer-to-peer waste technology exchange, Kisumu
Video (9:37)
Upscaling Waste, Uplifting peopleInclusive waste prevention at Zanzibar, Tanzania
Video (9:36)
COOPERCAPS an example of social entrepreneurship: Towards inclusive and sustainable waste management
Video (7:19)
From wasted nylon to the recycled waste bag: inclusive management of recycling value chains
Video (5:52)
Women’s zero waste innovations and resilience. Kambuta fish market, Obunga, Kisumu, Kenya

Det här projektet syftar till att sprida gräsrotsinnovationer (vad gäller teknologi, gender, governance, finansiering och marknadsföring) utvecklade av dessa WPOer genom 1. Deltagande video-produktion, 2. Policy-briefs (kortfattat underlag för policyformulering) avseende kommuner och WPOer. Videorna kommer att produceras av lokala team, instruerade av kommunikatör, bestående av WPOer i Argentina, Brasilien, Kenya och Tanzania. Som auto-utbildande material kommer videofilmerna att spridas genom WPO-möten och kommunikationskanaler utvecklade av organisationer som stöder WPO, såsom UN-Habitat (Waste Academy Platform) och det Latinamerikanska nätverket av Waste Pickers (REDLACRE), och deras youtube-kanal, som också är värd för den Global Waste Picker Conference som kommer att hållas i Buenos Aires 2021. Policy briefs kommer att spridas genom digitala kanaler upparbetade av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) samt den kanal som ICLDs arrangerade möten med lokala myndigheter i Östafrika.

Förväntade resultat av projektet är förbättrad kunskap hos tjänstemän i kommuner och andra lokala myndigheter och WPOer om hur gräsrotsinnovationer för inkluderande avfallshantering kan utgöra grunden för ett nätverk av WPOer i Östafrika – och vidare, i nästa steg, spridas globalt eftersom det kommunikationsmaterial som produceras och kommuniceras kommer att vara open source.

Grassroots innovations for an inclusive and sustainable waste governance (2021) Zapata Campos María José, Jaan-Henrik Kain & Patrik Zapata , ICLD:17 (PB1)

Zapata Campos, María José, Jaan-Henrik Kain & Patrik Zapata (2022) Innovaciones de base para una gobernanza de residuos inclusiva y sostenible, Policy Brief 1: 2022 Spanish version

Zapata Campos, María Jose, Jaan-Henrik & Patrik Zapata (2022) Inovações de Base para uma governança de resíduos sustentável e inclusiva, Policy Brief 1: 2022 Portuguese version

Carenzo, Sebastián (2022) Waste pickers’ contributions to the transition towards aCircular Economy in the global South, Policy Brief 2: 2022 English version

Carenzo, Sebastián (2022) Contribuciones de recicladoras/es de base para la transición a una economía circular en el Sur global, Policy Brief no 2: 2022 Spanish version

Carenzo, Sebastián (2022) Contribuições dos catadores para uma transição rumo à Economia Circular, Policy Brief no 2: 2022 Portuguese version

Gutberlet, Jutta & Michael O Oloko (2022) Organized Waste pickers as environmental educators: peer-to-peer and bottom-up generated knowledge informing public policy, Policy Brief 3: 2022 English version

Gutberlet, Jutta & Michael O Oloko (2022) Recicladores organizados como educadores ambientales: conocimiento popular informando la formulación de políticas públicas, Policy Brief 3: 2022 Spanish version

Gutberlet, Jutta & Michael O Oloko (2022) Catadores organizados servindo como educadores ambientais: conhecimento popular informando políticas públicas, Policy Brief 3: 2022 Portuguese version 

Charles, Urasa Goodluck (2022) Sustainability of Social Enterprises Involved in Waste Collection and Recycling Activities, Policy Brief 4: 2022

Video (2:49)
Waste management - can it be more sustainable and inclusive?