Bild
Länkstig

Participatory innovation videos for an inclusive and sustainable waste management

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 750 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
School of Public Administration

Kort beskrivning

Miljontals waste pickers (avfallsletare) får sin dagliga inkomst genom att samla in hushållsavfall i städer över hela jorden. Genom sitt arbete bidrar de avsevärt till att reducera städers koldioxidutsläpp, återvinna resurser, förbättra livsmiljö och hälsa, möjliggöra arbetstillfällen och inkomst för de fattiga i städerna. Ofta självorganiserade i waste pickers-organisationer (WPO) utvecklar de viktiga, men okända, innovationer för hållbarhet och social rättvisa. Lokala myndigheter är nyckelaktörer som partners och mottagare av WPOs tjänster, men deras kunskap och förståelse för vad WPOer bidrar med är begränsat.
Det här projektet syftar till att sprida gräsrotsinnovationer (vad gäller teknologi, gender, governance, finansiering och marknadsföring) utvecklade av dessa WPOer .

Video (4:02)
"Peer to peer"

Det här projektet syftar till att sprida gräsrotsinnovationer (vad gäller teknologi, gender, governance, finansiering och marknadsföring) utvecklade av dessa WPOer genom 1. Deltagande video-produktion, 2. Policy-briefs (kortfattat underlag för policyformulering) avseende kommuner och WPOer. Videorna kommer att produceras av lokala team, instruerade av kommunikatör, bestående av WPOer i Argentina, Brasilien, Kenya och Tanzania. Som auto-utbildande material kommer videofilmerna att spridas genom WPO-möten och kommunikationskanaler utvecklade av organisationer som stöder WPO, såsom UN-Habitat (Waste Academy Platform) och det Latinamerikanska nätverket av Waste Pickers (REDLACRE), och deras youtube-kanal, som också är värd för den Global Waste Picker Conference som kommer att hållas i Buenos Aires 2021. Policy briefs kommer att spridas genom digitala kanaler upparbetade av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) samt den kanal som ICLDs arrangerade möten med lokala myndigheter i Östafrika.

Förväntade resultat av projektet är förbättrad kunskap hos tjänstemän i kommuner och andra lokala myndigheter och WPOer om hur gräsrotsinnovationer för inkluderande avfallshantering kan utgöra grunden för ett nätverk av WPOer i Östafrika – och vidare, i nästa steg, spridas globalt eftersom det kommunikationsmaterial som produceras och kommuniceras kommer att vara open source.

Projektdeltagare

Patrik Zapata (GU)

María José Zapata Campos (GU)

Kommunikatörer: Ulrika Naezer and John Chweya

Researchers: Jutta Gutberlet, Sebastián Carenzo, Michael Oloko and Goodluck Charles