Länkstig

Participatory innovation videos for an inclusive and sustainable waste management

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 750 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
School of Public Administration

Kort beskrivning

Det här projektet syftar till att sprida gräsrotsinnovationer (vad gäller teknologi, gender, governance, finansiering och marknadsföring), mer information under filmerna.

Navigate to video: Participatory innovation videos for an inclusive and sustainable waste management - Short version
Video (1:13)
Participatory innovation videos for an inclusive and sustainable waste management - Short version
Navigate to video: Cooperative AVEMARE: Towards an inclusive and sustainable waste management
Video (9:27)
Cooperative AVEMARE: Towards an inclusive and sustainable waste management
Navigate to video: Community savings for an inclusive waste management, Table banks
Video (5:12)
Community savings for an inclusive waste management, Table banks
Navigate to video: The demolition of Women's Livelihood
Video (3:11)
The demolition of Women's Livelihood
Navigate to video: Fee collection at the source: Inclusive waste management, Dar es Salaam, Tanzania
Video (6:34)
Fee collection at the source: Inclusive waste management, Dar es Salaam, Tanzania
Navigate to video: Waste pickers labor to boost recycling co-management
Video (3:13)
Waste pickers labor to boost recycling co-management
Navigate to video: Technological innovation for a Circular Economy “from below”
Video (9:52)
Technological innovation for a Circular Economy “from below”
Navigate to video: Peer-to-peer waste technology exchange, Kisumu
Video (3:39)
Peer-to-peer waste technology exchange, Kisumu
Navigate to video: Upscaling Waste, Uplifting peopleInclusive waste prevention at Zanzibar, Tanzania
Video (9:37)
Upscaling Waste, Uplifting peopleInclusive waste prevention at Zanzibar, Tanzania
Navigate to video: COOPERCAPS an example of social entrepreneurship: Towards inclusive and sustainable waste management
Video (9:36)
COOPERCAPS an example of social entrepreneurship: Towards inclusive and sustainable waste management
Navigate to video: From wasted nylon to the recycled waste bag: inclusive management of recycling value chains
Video (7:19)
From wasted nylon to the recycled waste bag: inclusive management of recycling value chains
Navigate to video: Women’s zero waste innovations and resilience. Kambuta fish market, Obunga, Kisumu, Kenya
Video (5:52)
Women’s zero waste innovations and resilience. Kambuta fish market, Obunga, Kisumu, Kenya

Det här projektet syftar till att sprida gräsrotsinnovationer (vad gäller teknologi, gender, governance, finansiering och marknadsföring) utvecklade av dessa WPOer genom 1. Deltagande video-produktion, 2. Policy-briefs (kortfattat underlag för policyformulering) avseende kommuner och WPOer. Videorna kommer att produceras av lokala team, instruerade av kommunikatör, bestående av WPOer i Argentina, Brasilien, Kenya och Tanzania. Som auto-utbildande material kommer videofilmerna att spridas genom WPO-möten och kommunikationskanaler utvecklade av organisationer som stöder WPO, såsom UN-Habitat (Waste Academy Platform) och det Latinamerikanska nätverket av Waste Pickers (REDLACRE), och deras youtube-kanal, som också är värd för den Global Waste Picker Conference som kommer att hållas i Buenos Aires 2021. Policy briefs kommer att spridas genom digitala kanaler upparbetade av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) samt den kanal som ICLDs arrangerade möten med lokala myndigheter i Östafrika.

Förväntade resultat av projektet är förbättrad kunskap hos tjänstemän i kommuner och andra lokala myndigheter och WPOer om hur gräsrotsinnovationer för inkluderande avfallshantering kan utgöra grunden för ett nätverk av WPOer i Östafrika – och vidare, i nästa steg, spridas globalt eftersom det kommunikationsmaterial som produceras och kommuniceras kommer att vara open source.

Navigate to video: Waste management - can it be more sustainable and inclusive?
Video (2:49)
Waste management - can it be more sustainable and inclusive?