Länkstig

Osäkerhet i externredovisning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 947 000
Projekttid
2014 - 2019
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Torsten Söderbergs stiftelse

Kort beskrivning

Kapitalmarknader sätter ett pris på tillfört kapital och har som funktion att fördela kapital till de verksamheter där det gör mest nytta. Detta bidrar till tillväxt och skapandet av nya jobb i ekonomin. För att kapitalmarknader ska fungera är det av stor vikt att investerare och långivare har tillgång till information av hög kvalitet. Den mest systematiska informationskällan är extern redovisning, exempelvis i form av årsredovisningar. Osäkerhet i redovisade siffror kan göra att investerare inte har så stor nytta av redovisningen, vilket kan medföra att kapitalmarknader fungerar sämre. I denna studie fokuseras på orsaker till osäkerhet i redovisning, samt på åtgärder som kan vidtas för att reducera osäkerhet. Resultaten kan ge vägledning för redovisningens normsättare, redovisande företag och användare av redovisning på kapitalmarknaden.