Bild
Foto på en gamal gruvsjö
Länkstig

Omgivningsradiologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Finansiär
Swedish Radiation Safety Authority, Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Kort beskrivning

Forskning om förekomst och omfördelning av radioaktiva ämnen i livsmedel och miljön, samt strålskydd och beredskap.

Sammanfattning av forskning

Radioaktiva ämnen kan påträffas i vår miljö av flera olika skäl. Vissa av dem finns naturligt på jorden medan andra finns till följd av industriella verksamheter. Några radioaktiva ämnen, t.ex. C-14 produceras såväl naturligt som i kärnkraftverk. Förekomsten av radioaktiva ämnen i vår omgivning leder till att människor exponeras för joniserande strålning från dessa. Därför är det viktigt att veta koncentrationen av såväl naturligt förkommande som av människan producerade radioaktiva ämnen i livsmedel och miljö för att kunna bedöma stråldos och risker.

Vi forskar också om mätmetoder och modeller för att bestämma stråldos till människor till följd av radioaktiva utsläpp. Det gäller såväl historiska utsläpp som potentiella framtida utsläpp, samt effekter av sanering.

En mer utförlig beskrivning av våra forskningsprojekt finns på den engelska sidan "Environmental radioactivity".

Expertstöd

Gruppen är också en del av expertstödet inom den nationella strålskyddsberedskapen. (Strålsäkerhetsmyndigheten)

Forskningsverktyg och resurser

Vi utför radiokemiska analyser och aktivitetsbestämning av radioaktiva ämnen i omgivningsprover med hjälp av alfa- och gammaspektrometri. Vi har också tillgång till instrument för kartering av radioaktivt nedfall och sökning av strålkällor. Mätning av radioaktiva ämnen i människa görs med helkroppsmätare, vilken även används för spårämnesstudier.

Publikationer

Publikationslistor för gruppens medlemmar finner du genom att klicka på önskad forskare i högerspalten, då kommer du direkt till forskarens personsida och publikationslista.

Tillhörighet

Grupp Omgivningsradiologi och dess forskning är anknuten till Institutionen för Kliniska vetenskaper och SAINT (Swedish academic initiative for radiation sciences and nuclear technology)