Bild
Beda Stjernschantz - Pastoraali (1897)
Länkstig

Nordiska internationella symbolister och konceptet av androgynitet

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2022
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag fem internationellt verksamma nordiska bildkonstnärer och deras konstproduktion vid sekelskiftet 1900.
Genom att studera den svenska grafiska konstnären Tyra Kleen (1874-1951), den svenska målaren Olof Sager-Nelson (1868-1896) samt de finländska bildkonstnärerna Magnus Enckell (1870-1925), Beda Stjernschantz (1867-1910) och Ellen Thesleff (1869-1954), ägnar sig mitt projekt åt ett ganska outforskat internationellt spår av Nordisk symbolism som en relevant parallell till nordisk nationell konst.

De valda konstnärernas heterogena produktion utmärker sig av tidlösa och ganska platslösa bilder som även går bortom kön. Jag fokuserar på att utforska konceptet av androgynitet samt alternativ till det binära könssystemet i deras konst. Jag studerar hur kulturella dimensioner av androgynitet och ett androgynt skönhetsideal möjligen kommer till uttryck i de valda konstverken och hur detta kan relateras till samtida intellektuella, kulturella, vetenskapliga och religiösa diskurser.