Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nikhil Nayakawde - Lovande metoder för att utveckla acellulära 3D-vävnader och hela organ

Nicklas Oscarsson disputerade den 29 maj vid avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: On tissue engineering of pig, human, and non-human primate tissues

 

Bild
Nikhil Nayakawde

Länk direkt till avhandlingen 

Lovande metoder för att utveckla acellulära 3D-vävnader och hela organ

Efterfrågan på donerade organ för transplantation är mycket större än tillgången. Ett av de största problemen i samband med transplantationerna är de biverkningar som immundämpande läkemedel förorsakar. Genom ökad kunskap inom regenerativ medicin och de försök att tillverka kroppsegen vävnad som nu utvecklas, försöker man återskapa organ och vävnader från ett ramverk som kan bestå av kroppens stödjevävnader utan levande celler – ett så kallat bio-matrix/bio-scaffold eller extracellulär matrix (ECM).

- ECM från komplexa tredimensionella organ som till exempel hjärta och lever har studerats omfattande i experimentella miljöer, men de har ännu inte nått klinisk användning, säger Nikhil Nayakawde, apotekare och forskare vid laboratoriet för transplantation och regenerativ medicin, vid Göteborgs Universitet.

Hans avhandlingen fokuserar på bland annat undersökning av decellulariseringsmetoder för hjärta, matstrupe och struphuvud och recellularisering av matstrupen, via djurmodeller och på människa.

- Min avhandlings slutsats blir att våra olika decellulariseringsmetoder för hjärta, struphuvud och matstrupe var effektiva för att ta bort celler med till synes intakt ECM. Recellularisering av matstrupen visade på potentialen hos mänskliga amnion-härledda stamceller för olika vävnadstekniska tillämpningar. Vår SILAC-baserade proteomicsmetod är viktig för framtida applikationer för vävnadsteknik och för att förstå hur stamceller kan interagera med acellulärt stödjevävnad

- Våra studier visade lovande metoder för att utveckla acellulära* 3D-vävnader och organ. Vi visade också hur cell-matrisinteraktion skedde på proteinnivå för att förstå mer om stamcellsproliferation, differentiering och mognad i regenererande organ eller vävnader in vitro**.

* acellulära - vävnad som inte innehåller celler
** in vitro – experiment på konstgjord väg

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Michael Olausson
Bihandledare: Hasse Ejnell
Opponent: Karl-Henrik Grinnemo, institutionen för kirurgi, Uppsala universitet, Uppsala
Betygsnämnd: Eva Angenete, Anna Elander och Einar Martin Aandahl