Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nicklas Oscarsson - Syrgas i tryckkammare påverkar och ger lindring efter strålbehandling

Publicerad

Nicklas Oscarsson disputerade den 15 maj vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Hyperbaric oxygen treatment for pelvic radiation-induced injuries. From a multicenter, randomized, controlled trial to an experimental cell model

Bild

Länk till avhandlingen

Syrgas i tryckkammare påverkar och ger lindring efter strålbehandling

Cancer kan behandlas med strålning. Dosen är av avgörande betydelse för hur framgångsrik behandlingen är. Dosen som kan ges begränsas dock av det faktum att högre doser leder till fler biverkningar. Normalt sett drabbas mellan fem och tio procent av patienterna av en allvarlig biverkan. Biverkningarna uppstår i de organ som ligger mellan acceleratorn (strålmaskinen) och tumören, då skador av strålningen även uppstår i friska celler.*

- Biverkningarna kan uppkomma i anslutning till strålbehandlingen, men kan också uppträda flera år senare och blir vanligen försämrade med tiden. Många patienter har sänkt eller mycket sänkt livskvalitet och möjlighet till social interaktion till följd av de symtom som uppstår på grund av biverkningarna. Avhandlingen undersöker hyperbar syrgas, det vill säga syrgas givet i tryckkammare under högre än normalt tryck, som behandling av sena biverkningar efter strålbehandling av cancer i bäckenregionen, säger Nicklas Oscarsson, överläkare i anestesi och intensivvård och specialist inom hyperbarmedicin sedan 15 år.

Resultaten visar att hyperbar syrgas kan mildra eller helt bota bieffekterna efter strålbehandling. Detta sker bland annat genom att inflammatoriska processer dämpas och bindvävomvandlingen av vävnaden avstannar eller bromsas.

- Av de patienter som behandlades med hyperbar syrgas försvann i stort sett alla symtom för en tredjedel av patienterna, mildrades märkbart för en tredjedel, medan den sista tredjedelen inte märkte någon skillnad. Vid djurstudier såg vi att hyperbar syrgas kan stoppa flera av de processer som leder till symtom i vanliga fall, vilket visar att det även kan finnas en förebyggande effekt av hyperbar syrgas. Detta skulle kunna leda till att stråldoserna kan ökas och därmed en ökad effektivitet i cancerbehandlingen utan ökning av biverkningar.

Behandlingen är av stor nytta redan idag, men hyperbar syrgas är fortfarande en underutnyttjad resurs, delvis till följd av att den vetenskapliga evidensen för behandlingen har varit bristfällig. Avhandlingen ger stöd för behandlingen som därmed bör komma fler patienter till nytta.

* Vid cancer i bäckenregionen, såsom prostata-, livmoderhals-, ändtarm- och urinblåscancer, drabbas framför allt urinblåsan, ändtarmen och könsorganen av biverkningarna. Symtomen varierar, men består vanligen av blödning, täta trängningar, smärta, läckage, sammanväxningar, skör och stram vävnad i kvinnliga genitala, nedsatt sexlust och sexuell förmåga och kan i vissa fall leda till livshotande blödningar som kräver kirurgiskt avlägsnande av urinblåsa eller ändtarm.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Heléne Seeman-Lodding
Bihandledare: Pär Lodding, Daniel Giglio, Johan Mölne
Opponent: Neil Hampson, Virginia Mason Medical Center. Seattle, USA
Betygsnämnd: Khalil Helou, Claes Frostell och Johan Hellgren