Bild
fraktfartyg ute på havet
Foto: Shutterstock: Mister Din
Länkstig

Morötter och piskor

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
750 000 till institutionen, 6,4 miljoner totalt
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. En forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet har fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp.