Navigate to video: Hållbara transportlösningar
Video (00:45)
Hållbara transportlösningar
Bild
Länkstig

MISTRA Sports & Outdoors - Work Package 2 – Sustainable Transport Solutions

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2024
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
MISTRA - The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research

Kort beskrivning

MISTRA Sports & Outdoors: Research and co-creation towards sustainable sports and outdoor recreation activities. Work Package 2 – Sustainable Transport Solutions