Bild
Hav och klippor i Västsverige
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Mikroplaster i miljön: hur påverkas fisken och utgör dom ett problem för framtidens fiskodling?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
SWEMARC

Finansiär
Formas

Kort beskrivning

Även om det pågår intensiv forskning kring mikroplasternas påverkan på liv så saknas i dagsläget solid, vetenskapligt kunskap som grund för bedömning av de risker som exponering för mikroplaster utgör. För att risker skall kunna bedömas på ett tillförlitligt sätt, krävs det vetenskapliga data som underbygger fysiologiska effekter av mikroplaster vid koncentrationer motsvarande de som finns i miljön. I dagsläget är behovet av sådana data stort och är nödvändiga för en korrekt riskbedömning för exponering för mikroplaster. I detta projekt vill vi studera potentiella källor till mikroplaster i direkt anslutning till human matproduktion med att utreda vilka fysiologiska effekter mikroplaster har på fiskars fysiologi.