Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Matematisk statistik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för matematiska vetenskaper

Kort beskrivning

Gruppen bedriver forskning inom utveckling av stokastiska modeller och statistiska metoder. Ämnen av intresse är
• Bayesiansk statistik
• Spatial och spatiotemporal statistik, stokastisk geometri och bildbehandling, med tillämpningar mot demografi, skogsbruk, offshore-operationer och vågmodeller.
• Teorier för extremer i slumpmässiga processer och fält, och statistisk analys av extremvärden.
• Förbättring av tillförlitlighet: särskilt utveckling av lastmodeller och utmattningsackumulation för lastbilar.
• Finansiell riskhantering: forskning för optimering av finansiella portföljer, mätning av katastrofala risker och hantering av kreditrisker.
• Statistisk uppskattning och algoritmer för icke-stationära och icke-Gaussiska processer.
• Datorintensiva statistiska metoder och Big data-statistik.
• Miljöstatistik.
• Forensisk statistik.