Bild
Foto: Illustration: Magni V. Guðmundsson
Länkstig

Magni V. Guðmundsson - Ny kunskap om lungornas mekanik kan ge säkrare respiratorvård

Publicerad

Magni V. Guðmundsson disputerade den 26 mars 2021 inom ämnet anestesiologi och intensivvård vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Aspects of lung mechanics during mechanical ventilation

Länk direkt till avhandlingen

Ny kunskap om lungornas mekanik kan ge säkrare respiratorvård

Bild
Magni V. Guðmundsson
Magni V. Guðmundsson
Foto: Erica H. Lind

En av de vanligaste orsakerna till att man hamnar på en

intensivvårdsavdelning är sviktande andningsfunktion. Det kan vara olika orsaker som ligger bakom, till exempel lunginflammation, trauma mot bröstkorgen, blodpropp i lungan eller covid-19, bara för att nämna några. I de svåraste fallen behöver patienterna läggas i en respirator, det vill säga en maskin som hjälper till med andningen.

Patienter med svår akut lungsvikt har hög dödlighet, trots att de läggs i respirator, och många som överlever drabbas av muskelsvaghet, mentala problem och nedsatt kognitiv funktion. Respiratorbehandlingen är livräddande men kan i sig ge lungskador och organsvikt. Hur man ställer in respiratorn beror bland annat på patientens storlek, orsaken till respiratorvård och hur länge patienten är i respiratorn.

 – Om respiratorn inte är inställd på ett rätt sätt, kan lungan ta skada om till exempel trycket inne i lungan blir för högt eller om volymerna i lungan blir för stora. Det är därför viktigt att ställa in den rätt så att lungan kan bli bättre, men samtidigt ta hänsyn till underliggande sjukdomar och framför allt utan att skada lungan, säger Magni V Guðmundsson, narkosläkare på Alingsås lasarett.

Studierna i avhandlingen har undersökt mekaniken i lungan vid olika tillfällen på både sjuka och friska lungor. Avhandlingens syfte var bland annat att få djupare förståelse för hur lungans mekanik påverkas vid respiratorvårdoch hur vi kan förbättra respiratorvård på intensivvårdsavdelningar.

 – Sammanfattningsvis har resultatet givit oss mer insyn i hur lungans mekanik fungerar och gett oss flera verktyg för att kunna bedriva respiratorvård på ett säkrare sätt.

FAKTA

1. Lungans mekanism - Lungan är omgiven av bröstkorgen och diafragman och det är revbensbågens utåtriktade kraft och diafragmans förmåga att stå emot bukens tryck mot brösthålan som håller lungan utspänd. Respiratorn trycker ner luft i lungan för att hjälpa till med andningen och skapar då så kallat transpulmonellt tryck det vill säga tryck som påverkar lungan. Om bröstkorgen är styv då blir transpulmonella trycket lågt. Om bröstkorgen däremot är mjuk blir transpulmonella trycket högt, trots att respiratorn ger samma tryck ner i lungan. Ett för högt transpulmonellt tryck kan ge skador på lungvävnaden och därför är det av stor vikt att kunna mäta det transpulmonella trycket och förstå hur vi kan använda det för att kunna göra respiratorvård säkrare.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Opponent:  Johan Petersson, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Solna
Betygsnämnd: Bengt Nellgård, Michelle Chew och Anders Jeppsson

Huvudhandledare: Christian Rylander
Bihandledare: Stefan Lundin